Med drama kan eleverna blomma ut

Text: Annsofie Engborg

[2020:02, 2020-02-15] Hur kan elevernas kommunikativa förmåga stärkas? En av flera metoder är drama. Det har visat sig vara förlösande i utvecklingen av muntlig produktion för flera elever, när de väl känner sig trygga i gruppen.

I en studie av Tone Grönlund (Uppsala universitet) ser vi exempel på hur drama kan lösa mentala knutar. Eftersom drama till sin karaktär leder till många muntliga övningar med inlevelse och dialoger mellan två eller flera personer, ökar elevens interaktion med de andra eleverna. Även om det kan vara nervöst att dramatisera och ge en stor del av en själv i rollspel övergår det så småningom till glädje och motivation.

Denna studie, ”Det är som livet”: Elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning, (2020) visar även att eleverna känner sig mer trygga med att prata svenska under dramalektionerna.

Abstract:

En pedagogisk metod som på vissa håll förekommer i sfi-undervisning är dramapedagogik. Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning. Materialet har inhämtats genom fokusgruppsamtal. Transkriptionerna har analyserats till innehåll och sekventiell organisering. Resultatet visar på att dramapedagogisk undervisning skiljer sig från den övriga undervisningen så till vida att deltagarna övar mer på att prata och upplever större verklighetsförankring i dramat. Några deltagare känner sig tryggare att prata svenska under dramalektionerna. Det framkommer också att deltagarna socialiserar mer med varandra på dramalektionerna och att dramapedagogens relation till gruppen har stor påverkan. De känslomässiga upplevelserna är varierade om än till största delen positiva och inkluderar bland annat glädje och motivation men också nervositet.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.