Med eget skrivande som utgångspunkt för lärande

Text och foto: Annsofie Engborg

[2020:03, 2020-03-15] ”Att ge sfi-elever möjlighet att skriva och läsa texter som bränner till och känns viktiga på riktigt. Och att jobba med läsning av och samtal om andras texter som en grund för eget skrivande. Det är tankarna bakom tidningen Världen & vi.”

 

Så säger sfi-läraren Fatima Grönblad när vi träffas på hennes skola i Göteborg. Där leder hon en tidningsredaktion som består av sfi-elever. Skrivandet är den sammanhållande länken mellan eleverna på redaktionen, men att leda en redaktion är en komplex uppgift. Utgångspunkten inför varje nummer är att hitta ämnen som är intressanta och som berör.

Tidningens teman sedan starten 2013 spänner över en rad områden. Några av de ämnen som eleverna har valt att skriva om är religion, kvinnors rättigheter, identitet, mat, arbete, bostad och hälsa.

När artiklarna ska börja skrivas är det enkelt att skapa engagemang kring texterna – både bland de skrivande på redaktionen och läsande eleverna i klassrummet – och engagemanget leder till reflektioner och ställningstaganden i ämnen som de flesta elever kan relatera till. Ibland känner de igen sig, ibland har de delvis andra erfarenheter som kan ge nya perspektiv på de texter de läser.

– Förhoppningsvis väcker texterna känslor och tankar även hos de elever som läser och arbetar med materialet. När eleverna kan identifiera sig med texterna ökar motivationen att utmana sig själv och läsa texter på en relativt hög språklig nivå, berättar Fatima Grönblad.

Texterna ska därmed locka till samtal och eget skrivande. Läsningen stöttas av ordförklaringar och inläsningar på webbplatsen varldenochvi.se. Tidningen skrivs alltså av sfi-elever och trycks sedan på ett tryckeri – och säljs över hela landet.

Med cirkelmodellen som stöd

En bärande tanke i redaktionsarbetet är de språkutvecklande arbetssätt som har utvecklats av bland andra Maaike Hajer och Theun Meestringa och den cirkelmodell som presenteras av bland andra Pauline Gibbons och Jim Cummins. I cirkelmodellen får eleverna utgå från sina förkunskaper och sedan skriva egna texter med stöd av mallar och exempeltexter. I en sådan modell ger Världen&vi flera användbara exempel på exempeltexter.

– Lärarhandledningen som hör till tidningen är tänkt att stötta den lärare som vill arbeta med Världen&vi i undervisningen. Den innehåller övningar och konkreta lektionsupplägg som möjliggör ett språkutvecklande arbete med tidningen, utifrån färdigheterna i kursplanen för sfi, för olika nivåer, förklarar Fatima Grönblad.

Fatima Grönblad beskriver det omfattande men givande arbetet det innebär att låta eleverna planera, skriva och ge ut en egen tidning. Tidningen Världen & vi har nått stor spridning över landet och har en autentisk läsarskara.

– Världen&vi är en tidning av och för elever med svenska som andraspråk. Teman och innehåll i tidningen planeras och produceras av elever på ABF Vux här i Göteborg. Genom att elever skriver sitt eget läromedel ökar deras delaktighet och inflytande över undervisningen, samtidigt som innehållet i tidningen blir autentiskt, vardagsnära och relevant – dessutom med ett tydligt vuxenperspektiv.

Koppling till styrdokument

Det elevnära perspektivet i Världen&vi har starkt stöd i vuxenutbildningens styrdokument. Läroplanen lyfter fram att vuxenutbildningen ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Eleverna ska också få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter.

Enligt kursplanen för sfi ska utbildningen planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Jämfört med många andra läromedel blir alltså Världen&vi ett unikt material och en viktig länk för att uppfylla vuxenutbildningens och sfi-undervisningens syfte.

– Vi strävar efter att låta elever med olika bakgrund, och från alla kurser och nivåer, komma till tals, berättar Fatima Grönblad.

Tidningarnas tematiska del består av artiklar, reportage och personliga berättelser.

– Vår erfarenhet är att det finns stora fördelar med att lägga upp undervisningen tematiskt, särskilt i sfi-kurserna. Dels bygger upp eleverna upp kunskaper och ordförråd inom ramen för en given kontext, där texterna berikar och bygger på varandra.

– Att arbeta med ett tema i cirka 4-6 veckor är ett bra sätt att göra undervisningen mer greppbar och sätta upp delmål som eleverna kan arbeta mot på sin väg mot slutbetyg.

De flesta av texterna i en tidning är knutna till temat, men det finns också plats för andra inslag. I varje nummer finns insändare som är öppna för alla tidningens läsare. Ofta finns det också en ledare, en krönika och mer personliga elevtexter.

– Tillsammans utgör detta ett brett underlag för att arbeta med alla språkliga färdigheter, säger Fatima Grönblad.

 

./.

Beställ tidningen Världen & vi här:

De flesta tidningarna kan kan beställas hos ABF Vux i Göteborg. Samtliga nummer finns också tillgängliga som en nedladdningsbar pdf på webbsidan www.varldenochvi.se.

Den som prenumererar  får också tillgång till webbsidan, där med inläsningar och separata lärarhandledningar till flera av numren.

Världen&vi har hittills behandlat följande teman:

Hem och hemlöshet
Vi kvinnor!
Flykting i Sverige
Mamma, pappa, barn – i Sverige!
Arbete – men hur?
Pengar och politik
Puss eller kram?
Rasismen och jag
Studera!
Rättigheter
Vem var jag då? Vem är jag nu?
Kvinnors rättigheter
Kärlek
Hälsa och friskvård
Yttrandefrihet och källkritik
Mänskliga rättigheter 70 år
Maten i våra liv
Min gud, min tro
Telefonen och jag

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.