Med kartläggning som utgångspunkt för undervisning

Text: Annsofie Engborg

[2020:02, 2020-02-15] Göteborgsregionen har fått processtöd inom ramen för InVäst, och  har i sitt utvecklingsarbete arbetat med kartläggning som utgångspunkt för undervisning. På sin webbsida (sfivast.se) visar de hur de arbetat strukturerat och målmedvetet.

I filmen ”Undervisning med elevkartläggningen i fokus” (sfivast.se) förklaras varför kartläggningen är viktig och hur den kommer användas. I filmen intervjuar Jenny Hostetter läraren Ulf Olausson, ABF Angered, om varför han arbetar med kartläggning. Han målar upp sin yrkesvardag, där han undervisar studieväg 2, och beskriver hur nya elever börjar varje vecka. Det påverkar när kartläggningen genomförs.

– Den måste ske efterhand, konstaterar Ulf Olausson.

Ulf Olausson beskriver hur bred kartläggningen är – eleverna skriver, de samtalar, och läraren uppmärksammar eleverna i den dagliga undervisningen. En värdefull del av kartläggningen är att eleven själv ofta kan formulera vilka kunskapsluckorna är och vilka behov eleven har.

Genom bland annat högläsning och diktamen kan man urskilja vilka som har behov av stöd, berättar Ulf Olausson. I kartläggning framkommer även den viktiga insikten för läraren vilken nivå eleverna som grupp har, vilket påverkar hans undervisning.

– Den ska inte vara för lätt och inte vara för svår, påpekar Ulf Olausson, och refererar till Vygotskij, som menar att undervisningen ska vara snäppet över elevernas egen nivå, för att undervisningen ska vara utvecklande och därmed givande.

På webbsidan presenteras stödet för rektor/utbildningschef. (Punkter nedan citerade från sfivast.se).

  • Formulera utmaningar med verksamhetens befintliga arbete med kartläggning och planera för utveckling.
  • Ta fram riktlinjer för kartläggningssamtal och underlag för dokumentation av samtalen till den pedagogiska personalen.
  • Stärka modersmålets roll i kartläggningen av elevernas intressen, förutsättningar och mål.
  • Ge förutsättningar för hållbar hög kompetens hos både lärare och studiehandledare kring kartläggningens roll i undervisningen och inför vidare studie- och yrkesmål.
  • Förbereda för implementering av det nationella kartläggningsmaterialet i litteracitet.

Och för arbetslaget har det inneburit följande. (Punkter nedan citerade från sfivast.se.)

  • Handledning för att uppmärksamma lärarna på kartläggningens betydelse för planeringen av en individanpassad undervisning.
  • Träning i att genomföra kartläggning löpande genom elevdialog i undervisningen och med stöd av modersmål
  • Träning i att planera undervisning med utgångspunkt i kartläggning och formativ undervisning.

Se introduktionsfilmer om kartläggning, samt filmerna om elevkartläggning och och det att leda kartläggningssamtal här: https://www.sfivast.se/huvudman/kartläggning-av-vuxna-elever-på-sfi-–-vad-är-poängen-med-det-och-hur-gynnar-det-eleven

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.