Med skönlitteratur som forskningsområde

Text: Annsofie Engborg. Foto: Kimme Persson.

[2022:10, 2022-10-15] Med en bakgrund som lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk (sfi) arbetar författaren och föreläsaren Jenny Edvardsson i dag som adjunkt vid Högskolan i Kristianstad och forskar om skönlitteratur som didaktiskt redskap.

Hur kan lärare arbeta med lässtrategier med vuxna (som faktiskt kanske har relativt goda lässtrategier på sitt starkaste språk)? Alltså: Hur övar man lässtrategier med vuxna?

– Jag tänker att svaret blir lite beroende på vilka läsare man har framför sig men ska man försöka generalisera skulle jag säga att man kan ta stöd i Palincsars och Browns fyra strategier: föregripa, ställa egna frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta.

Vad innebär dessa fyra strategier?

– När man arbetar med strateginföregripa handlar det om att skapa förförståelse för texten och också aktivera de vuxnas erfarenheter och kunskaper om ämnet. Vad kan denna text handla om? Vilka ledtrådar får jag från omslaget, från titeln eller kanske från kapitelrubriken? Den andra strategin ställa egna frågor handlar om att få de vuxna att ställa frågor till texten. Det kräver en aktiv läsning, men också att man som lärare introducerar frågeorden och modellerar (visar och ger exempel) på hur man kan ställa frågor. Den tredje strategin reda ut oklarheter handlar om att stanna upp i sådant som man inte riktigt förstår. När man lär sig ett nytt språk kan det ofta handla om att man fastnar i ord, begrepp eller uttryck. Här kan läraren tillsammans med de vuxna samla ”nya” ord, läsa upp stycket eller meningen där ordet ingår och tillsammans diskutera sig fram till en förklaring. Den sista strateginsammanfatta handlar om att med egna ord kunna sammanfatta det man precis läst. Även här kan det vara bra att läraren modellerar och exempelvis visar hur en tankekarta kan blir ett stöd för en sammanfattning.

Är det något särskilt man ska tänka på inom sfi? 

– Något man kan tänka på är att det är en styrka att arbeta tillsammans kring en gemensam text. Då får de vuxna sätta ord på sina tankar kring texten samtidigt som de får lyssna på andras tolkningar av den. Det blir en gemensam bearbetning och också ett gemensamt utforskande av texten. På så sätt kan en fördjupad förståelse av den lästa texten nås.

./.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.