Meningsfulla muntliga övningar

Text: Annsofie Engborg

[2021:03, 2021-03-15] Att lära sig ett språk tar tid. Sfi-eleverna behöver åtskilliga timmar för att öva läsförståelse, att skriva olika texttyper, öva hörförståelse. I undervisningen är öva uttal och muntlig produktion minst lika viktigt. Och den kommunikativa förmågan likaså.

För att öva muntlig färdighet, i synnerhet i dessa digitala distanstider, kräver eftertanke från läraren. Vad behöver eleverna öva? Vad har de användning för till vardags? Hur ser deras liv ut utanför undervisningen?

En expert inom muntlig färdighet på sfi är fil.dr. Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk vid institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 2016 kom hennes avhandling i ämnet: Konsten att föra ett samtal framåt – om bedömning av muntlig interaktion på sfi.

Om du vore sfi-lärare idag – hur skulle du öva muntlig produktion med dina elever och om vad skulle de tala, så att uppgifterna verkligen skulle kännas realistiska och vuxenrelevanta? Vilka tänkta muntliga situationer skulle du utsätta dem för?

– Att skapa uppgifter tillhör den kreativa och roliga sidan med att vara lärare, även om det också kan vara svårt. Uppgifter som känns meningsfulla och relevanta för elever kan skapas i dialog med eleverna själva utifrån deras erfarenheter och behov. Kanske kan de själva komma på situationer som de skulle vilja öva på eller komma på tillfällen då den muntliga interaktionen inte gått som de tänkt. Utifrån det kan man skapa uppgifter med syftet att nästa gång eleverna deltar i en liknande språklig situation ska de känna sig lite bättre språkligt rustad, exempelvis genom att ha fått nya uttryck att använda eller att ha övat uttalet. Jag tror också att det är bra att eleverna ibland får förbereda sig inför muntliga uppgifter, kanske samla information, översätta eller ha med sig något de kan prata om.

– Jag tror att det är viktigt att skapa olika typer av uppgifter som övar olika sidor av den muntliga färdigheten. Det skulle kunna vara uppgifter som fokuserar på att lyssna och ställa frågor och bygga vidare på det samtalspartnern sagt eller uppgifter där eleverna får berätta om något de läst eller sett. Den muntliga färdigheten går att få in i de flesta övningar som görs. Även så kallat småprat med eleverna över deras muntliga färdighet och fyller dessutom en viktig social funktion.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.