Chefredaktören

Meningsfulla skrivövningar

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg

[2021:09, 2021-09-15] Äntligen höst! Efter vårt sommaruppehåll är vi tillbaka på tidningsredaktionen och ser fram emot att fördjupa oss i de teman som väntar oss. I detta nummer är det skriva som är fokus. Och vår nästa zoomträff med er läsare är 17 september, 12.00–12.45.

Oavsett vilket månadstema vi har här i tidningen och oavsett i vilka sammanhang jag träffar rektorer, lärare och annan pedagogisk personal på sfi-skolor över landet återkommer jag till samma punkt – vuxenrelevans.

Under mina år som lärarkollega och numer som lärarfortbildare, föreläsare och pedagogisk utvecklare möter jag ett starkt fokus på matriser, val av appar och läromedel – och diskussioner kring utveckling av den lärplattform man använder. Men jag hör ingen som pratar om vuxenrelevans. Det är bra att strukturfrågor och pedagogiska samtal hålls vid liv – men låt oss inte glömma bort vuxenrelevansen. Låt oss rentav börja där.

Låt oss fråga oss själva – och varandra – Vad i undervisningsmaterialet är av relevans för vuxna? Vilken användbarhet har skrivövningarna för våra elever i deras vardag och i yrkeslivet? Utbrister sfi-eleverna ”Så bra att vi övar just detta. Det har jag stor användning av redan idag/denna vecka!”? I våra planeringar av teman och övningar måste vi som sagt börja just där. I den direkta användbarheten. I vuxenrelevansen.

Fråga därför inte facebookgruppen vad du ska ha för skrivövningar med eleverna. Fråga dina elever. I vilka sammanhang behöver de skriva texter till vardags, som förälder, som arbetstagare och som samhällsmedborgare? I vilka sammanhang behöver de kommunicera skriftligt? Vilka olika typer av texter handlar det om? Vilka ord och fraser har de anvädning för då?

I detta septembernummer möter du en poet och en skönlitterär författare som båda lärt sig svenska i vuxen ålder – och blivit författare på sitt nya språk. Poeten Anamarija Todorov och författaren Badir Meral berättar om vad skrivandet betyder för dem.

Trevlig läsning!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.