Meningsfullt material för arbetsliv

Text och foto: Annsofie Engborg

[2019:12, 2019-12-15]  Hur lär man sig ett språk på arbetsplatsen och vilka generella arbetslivskompetenser behöver man? Det redogör läromedlet Svenska på jobbet (2019) för. Boken, tillsammans med de tillhörande samtalskorten och en podd, är utgiven av Forum Skill. 

I Göteborg driver den icke vinstdrivande organisationen Forum Skill flera olika parallella projekt och verksamheter. Organisationen består av ett 30-tal anställda och verkar för att ta vara på människors resurser, skapa ’empowerment’ och ge fler personer möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

– Arbetsplatser kan vara suveräna platser att träna svenska på, berättar Randi Myhre, en av författarna till Svenska på jobbet. Vi har skrivit boken för att rusta handledare som vill ha stöd i hur man kan arbeta språkutvecklande på jobbet.

 

Boken  Svenska på jobbet framhåller vikten av kommunikation och samspel på arbetsplatsen. Handledaren har en nyckelroll som utvecklas med tiden – från att inledningsvis vara en instruktör, via att ha ett coachande förhållningssätt, till att mer vara en mentor till en självständig arbetstagare. Parallellt med att arbetstagaren eller praktikanten lär sig sina arbetsuppgifter behöver handledaren arbeta med att koppla på språket.

– I boken ger vi konkreta exempel på hur handledare kan tänka och göra för att arbeta språkutvecklande, konstaterar Randi Myhre. Boken ger stöd och verktyg för handledare och kollegor, och passar även för sfi-lärare som har elever som ska ut på praktik, och för andra som träffar personer som lär sig svenska.

 

I boken  Svenska på jobbet visar författarna även vilka de tretton generella arbetslivskompetenserna är och hur man kan jobba vidare med dem. Dessa presenteras i punktform på svenska, engelska, somaliska, tigrinja, arabiska, kurdiska-sorani, persiska/farsi. Arbetet med manus har skett i samarbete med sfi-lärare, handledare och nyanlända.

Svenska på jobbets samtalskort utgår från de tretton generella arbetslivskompetenserna som är viktiga för att få ett jobb. Korten innehåller ett case från arbetslivet och diskussionsfrågor på lätt svenska. Syftet med samtalskorten är att utveckla generella arbetslivskompetenser och träna svenska genom att ge möjlighet att reflektera och samtala kring egna erfarenheter av att samarbeta, lösa problem, ta initiativ osv. Samtalskorten passar både för vuxna och ungdomar som ska ut i arbetslivet, och inte minst som verktyg för att skriva ett bra cv.

När vi träffar Randi Myhre är hon på Biblioteksföreningens nätverksträff med Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända i Stockholm. Temat för dagen är mångfald och inkludering.

– Biblioteken är ett viktigt forum för att sprida metodmaterialet. Vi hoppas att många av Sveriges bibliotek vill köpa in boken och klassuppsättningar av samtalskorten så att de kan användas för att prata om arbete och träna svenska på språkcaféerna runt om i landet. Nyanlända och personer med funktionsnedsättning tillhör bibliotekens prioriterade målgrupper, så lämna gärna ett inköpsförslag till ditt lokala bibliotek. Metodmaterialet beställs enklast via Forum Skills hemsida, Adlibris eller Bokus.

Framgångsfaktorer för att lära sig svenska på arbetsplatsen:

  1. Ha en positiv attityd
  2. Ge möjligheter till interaktion
  3. Uppmuntra till prat
  4. Använd modersmålet som resurs
  5. Använd nya ord i sitt rätta sammanhang – se, hör och gör
  6. Stötta
  7. Rätta
  8. Ha tålamod

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.