Minoriteter

Text: Annsofie Engborg.

[2023:03, 2023-03-15] I Sverige finns enligt den svenska minoritetspolitiken fem nationella minoriteter. Genom att erkännas som minoritet skyddas även deras språk som annars riskerar att gå förlorade.

Sveriges nationella minoritetsspråk är fem till antalet: samiska, finska, jiddish, meänkieli och romani chib, och de som hör till de fem motsvarande minoritetsgrupperna har därmed rättigheter som övriga minoritetsspråkstalare inte har.

Enligt Europarådets konventioner finns ingen definition av begreppet ”nationell minoritet”, men för att utgöra en nationell minoritet uppges språk, kulturarv, traditioner och religion som viktiga sammanhållande delar för deras identitet. I Sverige uppges även följande ytterligare punkter för att räkna som nationell minoritet:

  • En uttalad samhörighet
  • En vilja att behålla sin identitet
  • Historiska eller långvariga band med Sverige.

De fem nationella minoritetsspråken ska fortsatt bevaras, hållas vid liv och utvecklas, tillsammans med talarnas kulturella identitet.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.