”Mobilen bär de alltid med sig”

Text: Annsofie Engborg

[2019:01, 2019-01-15]  På Komvux Södervärn/Rönnen-skolan i Malmö arbetar Saja Al-Ghawaleb som sfi-lärare. För henne är det en självklar metod att arbeta med mobiltelefonen som språkutvecklande verktyg i sfi-undervisningen.

 

– Fördelen med att arbeta med mobiltelefonen är att eleverna alltid bär dem med sig, berättar Saja Al-Ghawaleb, som undervisar sfi kurs A.

”Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna” står det på Skolverkets hemsida. Vi lever i ett digitaliserat samhälle där mycket sker digitalt utan kommunikation. Att betala räkningar och logga in på BankID, boka tider på skönhetssalonger, boka bok på restauranger, utföra olika personliga ärenden och framför allt att lära sig och öva språk sker digitalt.

Varför ta in mobilen i undervisningen?

– I dagens samhälle behöver man känna till att mobilen används inte bara för att skicka ett skriftligt sms eller ta emot samtal. Man kan göra mycket med just en mobil, säger Saja Al-Ghawaleb.

– Jag såg att eleverna har med sig sina mobiler och tar emot samtal under lektionstid och tänkte att nu måste jag ta tillfället och förklara att dem hur de kan använda mobilerna även vid andra tillfällen – som när de är på väg hem i bussen – för att lära sig det svenska språket.

Saja berättar om alla de många språkappar som finns att ladda ner och använda utifrån elevernas respektive nivå på sfi. Mobiler kan dock upplevas som något ”negativt”, som en distraktion, då man som lärare inte alltid kan se vad eleverna gör. Eleven frestas lätt att börjar surfa på olika andra sidor som inte hör till undervisningen för stunden – eller ”utnyttjar” tillfället att använda mobilen i andra syften. De olika övningar som Saja Al-Ghawaleb gör med eleverna är Kahoot och Quizlet.

Hur arbetar ni?

– Jag arbetar tematiskt och har byggt upp kurs A med hjälp av olika teman. I varje tema använder eleverna mobilen. De använder olika appar som jag har tipsat om och utifrån varje elevs behov. Vi använder även CromeBooks en gång i veckan och eleverna uppskattar detta då de känner stolthet att de kan använda tekniken, vilket de inte kunde innan.

Vilka övningar uppskattar eleverna mest?

–  Kahoot brinner alla mina elever för. Varje gång jag har datorn med mig till klassrummet, frågar de om det är Kahoot vi ska spela. När de får svaret ’Ja’ blir alla glada och de hinner öppna appen innan jag sätter igång spelet.

Avslutningsvis påpekar Saja Al-Ghawalebatt digital kompetens behövs för lärare. Många lärare kan mycket och andra kan lite digitalt. Multimodalitet är viktigt i sfi-undervisningen, speciellt i ett tidigt skede för studieväg 1, menar hon.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.