Modersmålets betydelse

Text: Annsofie Engborg

[2019:01, 2019-01-15] Uppskattningsvis talas 200 språk i Sverige. Drygt 1,5 miljoner människor har svenska som sitt andraspråk. Vad kan vi göra med den vetskapen?

Det finns en seglivad myt som säger att modersmålet stör andraspråksinlärningen. Som om modersmålet skulle störa, förvirra och försena utvecklingen av andraspråket.

Additiv och subtraktiv tvåspråkighet

När elever får utveckla sitt andraspråk parallellt med sitt förstaspråk i en miljö där båda kulturer och språk värderas högt talar man om en additiv tvåspråkighet. I det fallet berikar språken varandra. I en subtraktiv tvåspråkighet, däremot, sker andraspråksinlärningen på bekostnad av förstaspråket. Detta sker när man tvingas överge sitt modersmål för det majoritetsspråket som råder i den kultur man lever i.

Samhällets och skolans attityd till tvåspråkighet är avgörande för huruvida eleverna utvecklar en additiv tvåspråkighet. Att erkänna elevers modersmål och att se modersmålet som en resurs kan stärka såväl eleven som inlärningen av det nya språket.

Modersmålsbaserad undervisning

I undervisningen kan det många gånger vara av värde för eleven att lära sig det nya språket, svenska, med hjälp av sitt modersmål – att föra anteckningar, diskutera, resonera, jämföra och förklara. Hyllie Park folkhögskola i Malmö är ett exempel på en skola som bedriver modersmålsbaserad sfi-undervisning. Eleverna får först lektionen på sitt modersmål, för att sedan gå till sin sfi-lektion och få samma lektionsinnehåll på svenska. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept som uppvisat goda resultat.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.