Motivation

Text: Annsofie Engborg.

[2022:03, 2022-03-15] Motivation är ett centralt begrepp i samband med utbildning och undervisning, eftersom det gynnar inlärningen. När eleverna är okoncentrerade och inte uppvisar progression kan det ibland tros bero på bristande motivation.

Då motivation kommer från latinets ’movere’ (sv. ’att röra sig’) kan motivation beskrivas som ’det som får individen att röra sig’. Vad är det som gör oss motiverade och hur kan vi bidra till att höja elevernas motivation?

Att studera i vuxen ålder medför en rad olika praktiska och ekonomiska utmaningar. Även hälsa, boende- och familjesituationen påverkar studierna. För vuxna kan även självförtroendet påverka motivationen. Trygghet, tilltro till den egna förmågan och självförtroende är också viktiga grundstenar. I den komplexa vardag som varje vuxen lever i är även syftet och nyttoperspektivet centralt: ”Varför ska jag lära mig detta?” ”Har jag någon nytta av detta?”

Andraspråksutveckling är dessutom en komplex process som är tätt förknippad med individens livssituation. Även individens utbildningsbakgrund, relation till språket och landet samt möjlighet att använda språket i umgänge  i och utanför arbetslivet har visat sig vara avgörande faktor för framgångsrik språkinlärning.

Motivationsforskningen visar att vi har både en inre och yttre motivation. Den visar att motivation både kan vara biologiskt betingad och dessutom vara formad socialt och kulturellt. Malcolm Knowles som ses vara andragogikens fader, lyfter även behovet av självförverkligande och utveckling som viktiga motivationsfaktorer för vuxnas lärande. Det är därför flera faktorer – tillsammans med individens drivkraft – som påverkar motivationen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.