Multimodala texter

Text: Annsofie Engborg

[2019:06, 2019-06-15] Digitala och multimodala inslag i sfi-undervisningen får allt större fäste och plats. Med multimodalitet avses olika uttrycksformer – där text, ljud, bild och rörlig bild samspelar.

Den tidigare undervisningen bestod av tryckta papper och tal. Idag kommunicerar vi dock på ett flertal olika sätt – vilket därför även behöver avspeglas i undervisningen. Det medför en förändrad lärarroll, eftersom det krävs en helt annan kompetens för att ta till sig multimodala texter. Den digitala och multimodala litteraciteten behöver utvecklas hos många inom sfi. Att läsa, förstå och kunna kommunicera digitalt och multimodalt.

Det är skillnad mellan att lära sig om demokrati genom att läsa texter och prata om texterna – eller att arbeta med bilder, filmer, poddar och bloggar. På det sättet kan eleverna bearbeta och angripa demokratibegreppet på flera olika sätt. Den som ännu inte utvecklat läsförståelse i svenska språket har möjlighet att ta till sig innehållet genom att titta och lyssna.

Multimodala texter är inte helt oproblematiska. Med bilder och filmer finns en risk att det blir en ytlig inlärning. Naturligtvis behöver ljud, bild och rörlig bild ge samma omfattning av innehåll som en skriven text gör.

Skolan spelar en viktigt kompensatorisk roll när det gäller den digitala och multimodala kompetensen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.