Muntlig färdighet

Text: Annsofie Engborg

[2021:03, 2021-03-15] Det är ett basalt behov för varje vuxen att kunna uttrycka tankar, viljor och känslor. Muntlig färdighet är därmed centralt för ett funktionellt vardags- och arbetsliv. Tala är en färdighet där sfi-eleven är aktiv producent.

Muntlig färdighet och samtalskompetens kan övas via uttalsövningar, fraser och dialoger. Tätt samman med muntlig färdighet hör även uttal, och tätt samman med samtalskompetens hör samtalsstrategier. För sfi-eleven är det angeläget att öva muntlig färdighet från dag 1 och att undervisningen ger det som är högst relevant för elevens vardag.

I undervisningen av muntliga övningar behöver eleven en bred uppsättning användbara fraser för att kunna presentera sig, berätta, beskriva, förklara, jämföra, tacka, avböja och uttrycka tankar, viljor, åsikter och känslor. Att underhålla, småprata, klaga och gräla.

Utmaningen i att förstå talad svenska är den stora uppsättningen av olika talhandlingar som finns i svenska språket. Att förstå syftet med indirekta talhandlingar som ”Kan du stänga fönstret?” och ”Du får gärna stänga fönstret”. Pragmatiken är som ett nytt språk i språket, en dimension bortom.

Bedömning av muntlig färdighet är inte oproblematisk. I fall där eleven ska framföra en muntlig presentation kan eleven av nervositet prestera sämre än sin egentliga nivå. I andra fall där elever ska samtala i par eller i liten grupp bygger det på varje elevs förmåga att upprätthålla ett samtal – att tala och lyssna – och bidra i samtalet så att ett ömsesidigt samspel uppstår. Detta samtalsmönster är av samarbetsinriktat slag. I de fall samtalsparterna har lika mycket utrymme, men samtalen inte krokar i varandra uppstår ett parallellt samtalsmönster. Om någon part i samtalet är tyst eller tar över samtalet, kommer inte varje person till sin rätt i vare sig samtalet eller i bedömningen.

Ytterligare en utmaning med att bedöma muntlig färdighet kan vara att det talade språket är mer svårfångat än en skriven text. Men med dagens möjligheter att spela in tal eller samtal till en ljud- eller videofil med mobiltelefonen ges varje lärare möjlighet att dokumentera och spara elevens tal och samtal.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.