Myndigheterna och sfi

Text: Annsofie Engborg.

[2020:09, 2020-09-15] Huvudmannen för sfi och vuxenutbildningen har ansvar för skolans kvalitet och resultat. Myndigheterna kring sfi är främst Skolverket och Skolinspektionen. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska.

Skolverkets uppgift är att styra och stödja skola och vuxenutbildning. På myndighetens webbplats presenteras uppgifterna kortfattat, såsom att ”ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd”. Skolverket stödjer utvecklingsarbete och erbjuder fortbildning. Dessutom tar myndigheten fram statistik. Utöver detta åligger det Skolverket att administrera och fördela statsbidrag.

I de kvalitetsgranskningar som Skolinspektionen gör får skolan ett beslut om vad de ska utveckla eller förbättra. Skolinspektionen råd och vägledning i hur skolan kan förbättra sin verksamhet i enlighet med krav i lagar och förordningar. ”Skolinspektionen kan använda sanktioner och trycka på så att en huvudman förbättrar sin verksamhet. Om huvudmannen inte vidtar åtgärder eller grovt åsidosätter sina skyldigheter kan Skolinspektionen besluta om vite eller åtgärder på huvudmannens bekostnad”, skriver Skolinspektionen på sin webbsida.

De två senaste rapporterna från Skolinspektionen är Undervisning i svenska för invandrare (2018) där undervisningen har varit föremål för granskning i 15 kommuner spridda över landet. Här konstaterar Skolinspektionen av individanpassningen inte är tillfredsställande nog. Trots att eleverna är en heterogen grupp ser Skolinspektionen att undervisningen är i stort sett likartad för alla i en grupp. Vidare konstaterar Skolinspektionen att vissa skolor bättre behöver ha ett vuxenperspektiv i undervisningen och ge eleverna en ”möjlighet att möta en undervisning som kan förenkla deras möjligheter till fortsatta studier eller yrkesliv”.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.