Krönikör: Ali Alabdallah

När fortbildning kopplat till digitalt utanförskap blir ett bekymmer

Text: Ali Alabdallah

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildning är ett unikt begrepp som kanske är självklar för dig som föddes här, men det låter intressant och tankeväckande för mig som föddes utomlands, i Syrien. Jag lärde mig detta ord (fortbildning) år efter nästan ett år vistelse i Sverige. Det var inte helt enkelt för mig att begripa ordet ”bildning”, men efter en tid kunde jag förstå det och även dra nytta av det under min integrationsresa.

Jag har ett starkt förtroende till fortbildning som kan snabba på integrationsprocessen och höja kompetensen hos din målgrupp. Vidare har kurser berikat min egen resa då jag har gått i olika kurser i musik, dans, och språk. Och detta har ökat mitt språkordförråd och mina sociala kontakter och det hjälpte mig senare att få jobb med en rivstart.

Däremot ska vi inte glömma att det enda bekymmer som jag upplevt när vi pratar om att utveckla grundläggande kunskaper är den digitala kompetensen. Där många kortutbildade utrikesfödda elever har svårigheter att använda de digitala plattformarna. Där har jag träffat många som kan inte använda t.ex. Teams vilket blev senare ett hinder för att gå vidare i studier eller fortsätta sina studier. Det digitala utanförskap är ett hinder i sig när det gäller grundläggande kompetens, däremot behövs fortbildning i digitalisering och kurser i det behövs också för att bryta ner vuxnas stora digitala utanförskap som råder bland många kortutbildade utrikesfödda elever. Landskrona stad har en intressant satsning för att öka digital mognad hos utrikesfödda och det heter Digips och det önskar jag att se i ytterligare kommuner. Där får målgruppen en grundläggande utbildning i hur kan de använda digitala plattformar och dator. Det är fantastiskt.

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.