Specialpedagogkonsult Maria Engstam

När motivationen brister

Text: Maria Engstam

[2022:03, 2022-03-15] Vuxenutbildningen är skolform som förvisso är frivillig men när eleverna verkar omotiverade bör vi inte lägga ansvaret hos eleverna eftersom de antagligen inte kommer att kunna lösa situationen själva.

Om vi utgår från att eleverna gör sitt bästa och att alla lärare tillsammans tar ansvar för eleverna så kan saker och ting förändras. Många studerande på sfi har svåra erfarenheter bakom sig. Goda sociala relationer skapar motivation och stärker elevens självkänsla och självförtroende samtidigt som förtroendet ökar när du som lärare visar att du tror på eleverna och finns där även i motgångar. Sfi-lärare har dock ofta många elever och ingen kan förvänta sig att lärare ska hinna ha djupgående samtal med alla elever. Men en relation kan ändå vara att se eleven genom att vara positiv och ge beröm, visa intresse för elevens närvaro och framsteg kan räcka långt.

Det finns två typer av motivation. Yttre motivation är något som förstärker ett beteende hos eleven eftersom det följs av en belöning. Elevens handlande förstärks och eleven vill göra mer. Vid inre motivation skapas en positiv känsla av det eleven gör.  Detta gör att eleven vill göra mer eftersom eleven vill uppleva samma känsla igen. Då skapas en känsla meningsfullhet och den inre motivationen är en starkare drivkraft.  När elever saknar motivation inför en uppgift försök att sätta dig in i elevens situation och ge eleven svar på följande frågor:

  • Vad ska jag göra?
  • Hur ska jag göra det?
  • När ska jag göra det?
  • Med vem ska jag göra det med?
  • Varför ska jag göra det?

När eleven förstår och kan hantera uppgiften upplevs meningsfullhet. Genom att vara engagerad och inspirerande, utgå från elevens egna intressen och ge eleven möjlighet att välja att börja med den uppgift som känns lättast kan du stärka du elevens motivation ytterligare och hjälpa eleven att ta sig över tröskeln och komma i gång med uppgiften.

Vidare är det viktigt att ge uppgifter till elever som är lagom utmanande, intressanta och möjliga för eleven att lösa. Sist men inte minst är det också viktigt att eleven får möjlighet att uppleva samhörighet som en del av en klass och att få utveckla goda relationer till lärare och andra elever vilket ytterligare stärker motivationen.

Elever väljer aldrig att vara omotiverade eller besvärliga. Att som lärare få vara med och vända en elevs utveckling är fantastiskt. Genom ditt pedagogiska synsätt och arbetssätt kan du vara med och stärka elevernas inre motivation!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.