Nu längtar vi efter stabilitet och fortbildning

Text: Annsofie Engborg

[2021:02, 2021-02-15] Efter närmare ett år av distansarbete och att arbeta hemifrån har landets lärare börjat hitta en vardag i hur de ska bedriva distansundervisning. Men aldrig förr har väl behovet av kompetensutveckling och att träffa kollegorna varit så stor som den är nu.

Sfi-lärartidningen har därför kontaktat Lärarfortbildning för att se vad som är nytt och på gång och ställt frågor till Cecilia Blanckert, produktutvecklare.

Nu har sfi-lärare jobbat intensivt vid sin dator under 2020 – hur ser Lärarfortbildning på 2021?

– Jag tror att sfi-lärare, precis som andra lärare inom vuxenutbildningen, börjar längta efter en normalitet, där man kan samarbeta igen och utbyta erfarenheter i en fysisk vardag, som förut. Det är viktigt för utvecklingen att hänga med kollegor, samarbeta och gå på konferens.

Hur ser Lärarfortbildnings arbete ut för 2021?

– Sfi och vux är vår prioritet under året. Det är en skolform som vi vill lära känna, förstå deras behov – och skapa en fortbildning som gör skillnad. Vi har förmånen att ha riktigt duktiga fortbildare. De är så sugna på att få sätta igång och skapa nya kurser och komma ut och möta. Där är vi nu. I en extrem utvecklingsfas som sfi och vuxenutbildningen nu kommer att få ta del av. Vi har ett utbud som verkligen kommer göra skillnad.

Några spännande nyheter i utbudet som du kan berätta om?

– En nyhet som vi redan hunnit genomföra flera gånger Något är en distanskurs om distansundervisning. Den är otroligt välbesökt. Vi kommer också med en bedömningskurs specifikt för distansundervisningen. Ett annat behov som vi har fångat upp är undervisning av elever med särskilda behov. Vux behöver en egen fortbildning om vuxna elever med funktionsnedsättning. Det kan vi alltså erbjuda nu. Annat nytt för sfi är även inriktningar som läs- och skriv, bland annat. Det känns jätteroligt!

Vad tänker du om Lärarfortbildnings roll?

– Vi har märkt av en ökad efterfrågan och jag förstår varför. Man har suttit isolerad under 2020. Den undervisning där man tidigare känt sig bekväm i finns inte längre. Kompetensluckorna har blivit uppenbara och frustrerande för lärarna, som ju alltid vill göra ett bra jobb och ge eleverna det de verkligen behöver.

– Jag ser tydligt att det inte ges tillräckligt många tillfällen för lärare att prata om de praktiska konsekvenser av planering, undervisning och bedömning som pandemin förde med sig. Det finns alldeles för få sådana arenor. Dialogen om vuxenutbildningen i stort hamnar oftast på den organisatoriska nivån och kan vara alltför forskningsbaserat. Den måste vara med, forskningen, naturligtvis, men steget saknas mellan forskning och klassrum. Här ser jag Lärarfortbildnings tydliga roll – att lotsa lärare över bron eller bryggan mellan forskning och praktik.

Lärarfortbildning arrangerar ju många konferenser varje år. Vad är på för oss inom vuxenutbildningen?

– Visst har vi konferens på gång i vår. Den är vi väldigt stolta över.

Cecilia Blanckert berättar om hur konferenserna tas fram och hur planeringsprocessen går till. Det är alltid med ett nära samarbete med vuxenutbildningen, eftersom kärnan i konferensplaneringen är att ge det som målgruppen verkligen efterfrågar och har stort behov av. Talare på scenen ska ha goda kunskaper om klassrumspraktik och distansundervisning – så att lärarna som besöker konferensen ska ha direkt nytta med sig hem till sin egen undervisning.

– Vi marknadsför just nu som bäst en konferens [Uppdrag: Vux, reds.anm.] som utgår från de utmaningar som många lärare i vuxenutbildningen står inför i sin undervisning. Det är en eminent uppsättning föreläsare, så jag tror att den här dagen kommer göra stor skillnad för alla som lyssnar. Det är en synnerligen lyckad matchning mellan innehåll och talare.

– Vi är särskilt glada att ha KLIVA-utredaren Karin Sandwall på scenen i vår. Och att yrkes-sfi får utrymme, eftersom det är en målgrupp som växer rejält inom vuxenutbildningen. Ett annat mycket viktigt perspektiv som tas upp på konferensen är flerspråkighet som resurs. Här har vuxenutbildningens ämneslärare mycket att lära.

Om Cecilia Blanckert

Arbetsplats: Lärarfortbildning AB, Stora Essingen i Stockholm

Titel: Produktutvecklare

Tid inom lärarfortbildning: Ca 15 år, varav anställd på Lärarfortbildning sedan 2017.

Särskilt intresse inom lärarfortbildning: ”Inom fortbildning tycker jag att det är jättespännande med motivation och engagemang. Det är viktigt hela vägen. Det är två begrepp som gäller oss som levererar lärarfortbildning, det är begrepp som även ska genomsyra lärare och elever.”

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.