Ny avhandling

Språkliga redskap och språklig beredskap

Text: Annsofie Engborg

[2019:09, 2019-09-15] Språkundervisningen har traditionellt sett fokuserat på språkets form, men har på senare tid alltmer fokuserat på språkets användning, kommunikation. Den funktionella aspekten betonar möjligheten att göra sig förstådd i olika situationer.

I och med läroplanens skrivning att läraren ska stödja elevens kommunikativa utveckling följer ett naturligt behov av en epistemisk hållning, ett reflekterande och undersökande arbetssätt.

I Maria Rubins avhandling Språkliga redskap – språklig beredskap(2019) är syftet att visa möjligheter och hinder avseende elevers ämnesspråkliga deltagande i undervisningen. I studien undersöks möjigheter och hinder för ämnesspråkligt deltagande. Här ges även utrymme för att diskutera förutsättningar för en inkluderande undervisning – det som Maria Rubin kallar inkulderingsdidaktiska byggstenar.

Maria Rubin konstaterar bristen på forskning inom vuxenutbildningen. Ett av de områden som hon ser bör beforskas är hur elevers språkliga resurser kan tas tillvara i undervisningen. Studiens resultat visar också på behov av lärares språkliga medvetenhet.

”Relationella perspektiv kan i framtida forskning bidra med en fördjupad förståelse av de dimensioner som den här studien enbart snuddar vid”, avslutar Maria Rubin.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.