NY BOK:
Om vuxenutbildning och vuxnas studier

[2020:09, 2020-09-15] I augusti släpptes antologin Om vuxenutbildning och vuxnas studier, utgiven av Studentlitteratur. Boken är en samling texter av fler än tjugo författare. Initiativ­tagare och redaktör är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings uni­versi­tet. Sfi-lärartidningen ring­de upp honom för att gratulera och få en kommentar.

Stort grattis till den nya boken. Berätta, hur fick du med dig alla?

– Ja, vi är 25 personer på en avdelning som heter Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. Vi är ju egentligen den enda rejäla forskningsmiljön i landet inom vuxenpedagogik och även en av världens största forskningsmiljöer i fältet. Vi sysslar med grundutbildning, forskning och samverkan. Vår forskning riktar in sig på utbildningssammanhang, något som få forskare bryr sig om även om det är ett sammanhang som omsluter väldigt många människor. Det handlar ju om kommunal vuxenutbildning och Komvux där även sfi ingår som omfattar fler elever än svensk gymnasieskola sammantaget. Ett av våra bidrag är ju att se till att det finns litteratur som kan användas och då valde vi att dra ihop hela avdelningen och göra en grundbok att använda på lärarprogrammen rent generellt och även av de som arbetar på Komvux och är intresserade.

Vilken roll anser du att din avdelning spelar i ett samhällsperspektiv?

– Väldigt stor roll. Vi jobbar mycket med samverkansuppdraget och vår avdelning är den avdelnings som har flest uppdragskurser på Linköpings universitet. Vi är också de som har den största mängden uppdrag i det som kallas den tredje uppgiften.

Vad driver dig i ditt arbete?

– Det handlar ju om att vi har den unika positionen och det ansvaret att som forskningsmiljö tillse att det finns litteratur som handlar om de här sammanhangen som vi forskar om och är unika för. Min professur i vuxenpedagogik är ju den enda i landet, inrättad 1983. Det vittnar för mig om att många lärarsäten ignorerar det här området.

Tycker du att vuxenutbildning och vuxnas studier är en bok man behöver läsa om man redan är sfi-lärare?

– Ja, absolut! Det tycker jag. Den ger ju en grundbild av utbildningslandskapet för vuxna i Sverige där sfi naturligtvis är en del. Mer specifikt ger den en bild av Komvux där sfi nu är en del. Så man får alltså även bild av i vilket sammanhang sfi finns och även matnyttiga tankar kring didaktik, lärandeteorier och bedömning som är relevant.

Boken Vuxenutbildning och vuxnas studier ingår i en trilogi med böckerna Om folkhögskolan (2020) och Om studieförbunden (2021) som tillsammans väl gagnar den tredje uppgiften eller samverkansuppdraget som det också heter; alltså universitetens uppdrag att utöver under­visning och forskning även dela med sig av kunskap till samhället. Samtliga tre böcker ges ut av Student­litteratur och rekommenderas varmt av Sfi-lärartidningen.

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog. Foto: Linköpings Universitet

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.