NY BOK:

Språkdidaktik för sfi

Text och foto: Annsofie Engborg.

[2020:09, 2020-09-15] Bokhösten 2020 verkar vara vuxenutbildningens. Dels har professor Andreas Fejes tillsammans med kollegor gett ut en gedigen antologi, en grundbok, om vuxenutbildningen i Sverige. Dels kommer boken Att undervisa vuxna – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i oktober hos Gothia Fortbildning. Specifikt för sfi har vi Språkdidaktik för sfi (Studentlitteratur).

Vi har en synnerligen intressant höstläsning framför oss. Åsa Wedin (fil dr i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna) har tillsammans med Annika Norlund Shaswar (fil dr i språkvetenskap, Umeå universitet) skrivit Språkdidaktik för sfi – att undervisa vuxna andraspråksinlärare (Studentltteratur 2020). Här ges ett didaktiskt perspektiv och vi får ta del av dialoger och klassrumsinteraktioner från sfi-undervisningen.

Didaktik handlar om undervisning. De didaktiska frågeställningarna som en lärare bär med sig inför varje lektion i sin undervisning är vad som ska undervisas och hur det ska undervisas. En viktig didaktisk frågeställning är även vem. Vilka är det jag möter i min undervisning och hur kan jag välja ett innehåll och arbetssätt som passar målgruppen?

Författarna har tagit sin uppgift på allvar och går först och främst igenom sfi – vad som kännetecknar utbildningen och vad som står skrivet i styrdokumenten. Tidigt i boken påpekar författarna utmaningar och brister i dagens utbildningar – den obehöriga läraren. Författarna påpekar sfi-läraryrkets kvalificerade och komplexa art och påvisar därmed hur svårt läraryrket är.

Vägledande för läsaren om vad undervisning av god kvalitet är är dialogens och reflektionens roll. Att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder är en mödosam process. Att ges tid att tänka och reflektera på sitt eget starkaste språk är därför av stor vikt för inläraren. Att samtala och resonera tillsammans i gruppen är också viktigt. Det är i våra tankeprocesser som kunskapen formas.

Även för lärare i sin egen professionsutveckling är reflektion och samtal viktigt. Därför avslutas varje kapitel med reflektions- och diskussionsfrågor.

 

 

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.