Ny rapport om kombinationsutbildningar

Information och stöd i genomförandet av kombinationsutbildningar

Text: Annsofie Engborg.

[2023:04, 2023-04-15] Kombinationsutbildning innebär att som sfi-elev eller elev på grundläggande nivå i svenska som andraspråk kunna läsa en yrkesutbildning. 84 procent klarar sin utbildning, enligt Skolverkets statistik från 2021.

I Skolverkets senaste rapport (2023) fastslås att elever som går kombinationsutbildningar når bättre resultat än andra utrikesfödda som studerar på komvux. Däremot är elever från komboutbildningar i lägre utsträckning etablerade på arbetsmarknaden efter studierna, jämfört med andra utrikesfödda som studerar yrkesutbildningar.

Den vanligaste kursen bland kombinationseleverna, 2D, avslutar 74 procent av kursdeltagarna med ett godkänt betyg. I den vanligaste yrkeskursen specialpedagogik klarade 89 procent av deltagarna med godkänt betyg.

I Skolverkets rapport lyfts behovet av studie- och yrkesvägledning för elever som söker till kombinationsutbildningar, bland annat individuella vägledningssamtal inför antagningen och under utbildningstiden. Skolverket ser även ett behov av fortsatt stöd till landets kommuner bland annat genom nationella riktlinjer för hur kombinationsutbildningar ska organiseras och genomföras.

Läs mer: https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2023/information-och-stod-i-genomforandet-av-kombinationsutbildningar-inom-komvux

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.