Ny statlig utredning: Modersmålsstöd undersöks

Text: Annsofie Engborg

[2019:01, 2019-01-15] I flera decennier har språkforskare sett att elever bäst lär sig att läsa och skriva med hjälp av sitt modersmål. Om det är forskare överens. Vilken roll spelar modersmålsstöd för måluppfyllelse inom sfi?

Hyllie Park Folkhögskola har blivit något av en föregångare och förebild när det gäller modersmålsbaserad sfi. Rektor Elisabet Mörnerud ser själv vinsterna med att låta eleverna använda sitt viktigaste verktyg, modersmålet, under sfi-studierna. Läraren Layla Ahmed undervisar växelvis på svenska och arabiska och menar att eleverna lär sig snabbare och bättre på detta sätt.

Använda modersmålet ger trygghet

– Särskilt de kortutbildade eleverna känner trygghet och förstår djupare syftet med utbildningen. De både vågar och kan ställa frågor när de får använda sitt modersmål. Det ger dem möjlighet att nå målen och att utbildningstiden blir kortare, menar Layla Ahmed.

– Ja, och redan från första dagen i skolan kan lärarna gå igenom skolans arbetssätt, kunskapskraven i kursplanen, studieteknik, plan mot diskriminering och kränkande behandling och så vidare. Vi har lärare som kan förklara det på elevernas modersmål. En av våra elever uttryckte det så bra själv: ”Det går lättare att lära sig när man förstår”, säger Elisabet Mörnerud.

Statlig utredning

I den pågående statliga utredningen ingår bland annat att undersöka hur olika stödåtgärder kan användas för att eleverna ska nå målen med utbildningen. Modersmålsstöd är ett av flera stöd. Likvärdigheten mellan kommunderna är idag bristande. Tillgången till modersmålsstöd är högst varierande.

Uppdraget att utreda sfi ligger hos Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Uppdraget ska redovisas 31 maj 2019.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.