Olga Orrit utbildar språkombudsutbildare

Text: Annsofie Engborg

[2020:10, 2020-10-15] Olga Orrit är lingvist med inriktning på interkulturell kommunikation. Hon arbetar på kansliet för Vård- och Omsorgscollege som språkutvecklare.

Vård- och omsorgscollege är en nationell förening som certifierar samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom vård och omsorg för att trygga kompetensförsörjning.

Parter som ingår i certifierad samverkan bildar regionala VO-College.

Idag finns det 22 VO-College runt om i landet. VO-College äger också konceptet språkombud. Språkombud är en anställd som har ett särskilt ansvar för språk och kommunikation på arbetsplatsen.

Efter det att Olga Orrit kom till Sverige 2006 omskolade hon sig och intresserade sig för frågor om vuxenlärande och e-learning. Hon arbetade tidigare på Svenskt Demenscentrum. Från tidigare erfarenhet inom hemtjänst hade hon inblick i hur personalens arbetssituation såg ut.

– Jag har varit med och tagit fram en webb-kurs som heter Demens ABC och som bygger på nationella riktlinjer för demensvård. Idag över flera hundratusen personer gått genom utbildningen. Under min tid på Svenskt demenscentrum har jag också tagit fram språkstöd till Demens ABC.

När och hur föddes konceptet Språkombud?

– EFS-projektet Språksam vidareutvecklades i ett annat ESF-projekt: Arbetsam. I projektet deltog också Stockholms universitet, Södertörns Högskola och Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Projektets mål var att arbeta fram metoder som hjälper medarbetare inom äldreomsorgen att utveckla sitt språk. Projektet utgick från arbetsplatsens behov och en av metoderna blev språkombud.

– Språkombud hjälper till med att avdramatisera frågan kring språket och bidrar till att hela arbetsplatsen blir språkutvecklande .

Arbetsgivare som behöver språkombud kontaktar föreningens kansli. Det blivande språkombudet går en utbildning som omfattar fyra träffar, tre webbutbildningar samt arbetsuppgifter som är kopplade till deras arbetsplatser. Språkombud lär sig bland annat om andraspråksutveckling, interkulturell kommunikation, betydelse av reflektion och konkreta metoder för stöttning och språkutveckling av en arbetsplats.

Hur organiseras hela arbetet från kansliet?

– Vi är fyra personer på kansliet som ansvarar för olika delar. Jag tillsammans med Eva Stilling, språkkonsult och författare som samarbetar med VO-College, utbildar språkombudsutbildarna. Idag finns det snart 150 utbildare. Dessa personer i sin tur utbildat cirka 2000 anställda till språkombud i respektive VO-College. För språkombudsutbildare arrangeras årliga nätverksträffar.

Vem kan bli språkombudsutbildare?

– Det är ofta sfi- och vårdlärare som blir språkombudsutbildare. Tillsammans har de en yrkeskompetens och språklig kompetens. Titeln språkombud är varumärkesskyddat hos PRV.

Inom yrkesutbildningar är språkintegrerade yrkesutbildningar sällan en realitet. I kombinationsutbildningar kan till och med yrkes- och sfi-lärare sitta i olika byggnader. Lektionerna hålls också separata. När det gäller vårdutbildningarna idag inom vuxenutbildningen behöver en lyckad utbildning integrera yrkeslektionerna och metodrum med sfi så att språket speglar Vård och omsorgsprogrammet.

– Det vore drömmen, konstaterar Olga Orrit.

 

./.

 

 

Om VOC

  • Vård- och Omsorgs College är en förening.
  • VO-College tog över konceptet från FOU Äldrecentrum 2018.
  • Språkombud är varumärkesskyddat.
  • Det finns 2 000 språkombud i Sverige.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.