Om läsning

[2019:03, 2019-03-15] ”Att läsa är att resa” heter det. Att läsa skönlitterära texter är verkligen att träda in i andra och andras världar.

När vi läser skönlitterära berättelser kastas vi in i andra människors vardag och öde. Vi får ta del av deras tankar, känslor och utmaningar. Dessa berättelser skapar många gånger tankar och reaktioner hos läsaren – och vi får ett behov av att prata om dem.

Läsningen skapar förutsättningar för samtal, vilket i sin tur utvecklar sfi-elevens kommunikativa förmåga, hörförståelse och muntliga färdighet. Samtidigt tränas eleven i att resonera, diskutera och argumentera med hjälp av användbara fraser. Eleven utvecklas i att läsa, diskutera, lyssna – och skriva.

Läsning är så mycket mer än läsning av berättelser, noveller och romaner. Inom sakprosans värld finns en rad olika texter – krönika, kåseri, essäer och mycket annat.

Den centrala frågan är vilka texter som sfi-eleven möter i sin vardag. Eleven behöver möta den texttypen många gånger och hjälp med att förstå och dekonstruera den.

Idag möter vi ofta digitala texter – alltifrån sms och mejl, till texter på nätet (i appar, i sociala medier, i digitala tidningar, på webbsidor etc). Läsning av digitala texter ställer andra krav på läsaren än en text tryckt på papper.

Läsning är, oavsett om texten är digital eller analog, en kombination av avkodning, förståelse och språkförmåga. En läsare behöver en korrekt ordavkodning, men även en funktionell läshastighet för att kunna läsa och förstå skriftlig instruktion och information.

Nyckeln till att bli en god läsare är träning. Och vägen dit är att hitta litteratur på lagom utmanande nivå, med innehåll som verkligen intresserar eleven.

 

Text: Annsofie Engborg

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.