Om studieteknik – på tio språk

Text: Annsofie Engborg

[2019:11, 2019-11-15] Att studera som vuxen på ett språk som är nytt kan vara en utmaning på många sätt. I Partille skapade därför sfi egna filmer om skolan, om studieteknik och muntlig kommunikation med vuxenperspektiv.

Ett material som eleverna kan ta till sig är ett material som är både relevant och intressant för eleven. Information om skolan, studier och studieteknik är exempel på sådana ämnen. Hur många gånger under en lärartid kommer lärare och annan personal att prata om studieteknik? Förmodligen en hel del. I Partille fick sfi statsbidrag för att kunna skapa ett antal filmer som sfi-eleverna var högst delaktiga i.

– Vi gjorde studiebesök i Botkyrka utanför Stockholm för att se hur de arbetade. Då såg vi vad som saknades och blev inspirerade att göra egna filmer.

– Tillsammans med eleverna samlade vi ihop information om studieteknik och hur man lär sig. Vi lärare skrev manus, och eleverna översatte till sina olika språk. Nu har vi därför filmer om studieteknik på tio olika språk, berättar Markus Trygg, sfi-lärare i Partille.

 

En ytterligare tilldelning av statsbidrag möjliggjorde för lärarna att illustrera betygskriterierna för C-kursen, filmer som verktyg för att visa nivån.

– Vi hade behov av filmer med vuxenrelevanta teman om hur man fyller i en blankett, hur ett möte på Arbetsförmedlingen kan se ut, eller annat som rör våra elevers vardag. Eleverna fick därför föreslå situationer att kommunicera kring. Arbetslaget skrev manus.

 

Resultatet blev två nya kategorier av filmer. Den ena kategori är filmer med de talhandlingar man ska kunna på C: berätta och beskriv, ge tips och råd, diskutera. Även en film där de olika talhandlingarna ingår. Den andra kategorin är vardagliga situationer som att prata med granne, delta i utvecklingssamtal i skolan, samtala med syv.

Med dessa filmer kan lärare och elever använda innehållet som hörförståelse och diskutera innehållet. Filmerna uppmuntrar också till att eleverna själva skapar egna dialoger och spelar in.

 

Nomi Madolo, som är rektor på sfi, berättar även om hur viktigt film är i yrkesutbildningarna i Partille.

– Genom att eleverna filmar varandra och under filmningen samtala med varandra vad de gör, hur de gör det och varför, kan de efteråt titta och samtala ännu en gång om vad de ser. Eleverna kan lyssna till sig själva och hur den andra svarar.

 

Att lyfta elevernas språkanvändning till metaspråklig nivå genom att filma dialoger och presentationer kan eleven bli medveten om sin nivå och, i förlängningen, sin utveckling. De ska kunna titta på filmen och prata om det de ser – och röra sig i, eller mot, sin egen proximala utvecklingszon.

– Idag har vi elva filmer. Det är roligt om filmerna kan användas. Det är skapade utifrån behov som faktiskt finns hos eleverna, avslutar Markus Trygg.

 

Filmerna om muntlig kommunikation som Partille sfi har skapat finns även på partillepedagog.se. Samtliga finns i textad och otextad version. Filmerna om studieteknik finns på hemsidan för Partille vuxenutbildning.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.