Sfi

Text: Annsofie Engborg

[2021:04, 2021-04-15] Utbildningen svenska för invandrare, sfi, har funnits i sin nuvarande form med tre studievägar, studieväg 1, 2 och 3 – och fyra kurser A, B, C och D – sedan 2002. Under årtionden har utbildningen varit föremål för debatt.

 

 

Vuxna (från 16 år) som är folkbokförda i Sverige och avser bosätta sig här – och inte har svenska som modersmål – har inom tre månader rätt till sfi-undervisning. Ungefär hälften av landets sfi-skolor ges i kommunal regi och hälften av upphandlade anordnare. En viss del ges även av folkhögskolor.

Sedan 2016 är sfi en del av skolformen kommunal vuxenutbildning. Enligt senaste statistik presenterad 2020 var antalet elever på komvux 387 000 varav 153 000 studerade sfi. Antalet sfi-elever hade då ökat med 59 procent jämfört med föregående år.

För att anpassa utbildningen till målgruppen finns de tre studievägarna, uppdelade efter elevernas skolbakgrund. Studieväg 1 för vuxna med kort (0–5 år) eller ingen skolbakgrund, studieväg 2 för vuxna med mindre omfattande utbildning än motsvarande svensk gymnasieskola  – och studieväg 3 för vuxna med motsvarande svensk gymnasial och eftergymnasial utbildning. En mindre andel sfi anordnas av folkhögskola.

Skolverket har sedan 2016 talat om ’sammanhållna studievägar’, vilket betyder att eleven stannar kvar i sin studieväg under hela utbildningstiden – upp till och med kurs D. Omvandlat till den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), motsvarar sfi upp till nivå B1/B2.

Utbildningen svenska för invandrare är en ’kvalificerad språkutbildning’. Med det menas att sfi är en språkkurs, med uppdrag att undervisa om svenska språket och på svenska språket. Den nuvarande betygsskalan E–A ersätts från och med 1 januari 2022 med en förenklad betygsskala: Godkänt och Icke godkänt. Ett av de främsta argumenten för byte av betygsskalan är att godkänt räcker för att gå vidare till nästa nivå, grundläggande svenska som andraspråk.

I läroplanen för vuxenutbildning (2012, reviderad 2017) ges en vid bild av hela vuxenutbildningsuppdraget. Sedan 2016 ingår sfi i kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om de nya förändringarna.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.