Ordinlärning – en komplex process

Text: Annsofie Engborg.

[2023:05, 2023-05-15] Andraspråks- och främmandespråksforskningen består av studier som bland annat undersöker framgångsfaktorer för ordinlärning. Hur förvärvar man en rik uppsättning ord i sin vokabulär?

Språkinlärning är en komplex process. Sätten att lära sig nya ord är många. Generellt kan sägas att läraren behöver medvetandegöra vikten av ett gott ordförråd så att individen har möjlighet att välja och använda just det ord som passar för situationen, sammanhanget och mottagaren – och även för att förstå de ord individen möter i olika typer av formella och informella sammanhang.

Inom språkforskningen särskiljer man avsiktlig och oavsiktlig ordinlärning. Med avsiktlig avses aktiviteter som ordkunskapsövningar exempelvis via appar som Quizlet. Med oavsiktlig ordinlärning avses de ord man möter och lär sig vid exempelvis textläsning. Att arbeta aktivt och kreativt med nya ord gör att individen bearbetar och befäster dem.

Språkforskaren Nation (2013) menar att processen att lära sig ett ord underlättas ju mer välbekant ett ord är för inläraren utifrån tidigare kunskapsmönster. Språklärarens uppgift blir därför att stötta eleverna i sin ordinlärning genom att belysa systematiska mönster och samband mellan det nya språket och elevernas starkaste språk.

En vanlig uppfattning är att orden i svenska skulle kunna förklaras genom att översätta dem på elevens förstaspråk (Enström 2016). Många ord är inte direkt översättningsbara och har, i de fall orden går att översätta, inte alltid exakt samma betydelse och användningsområde som på svenska. Därför handlar inte ordinlärning om att enbart översätta, utan förstå vilken relation orden har till sin förmodade motsvarighet.

Källor

Enström, Ingegerd (2016). Ordens värld: svenska ord – struktur och inlärning. 2. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Nation, I. S. P. (2013). Learning vocabulary in another language. Second Edition. New York: Cambridge University Press.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.