Örebro:

Sfi för döva nyanlända

Text: Stina Silvetärn. Foto: Mikael Sundberg

[2019:01, 2019-01-15] Texten är ny och många ord är helt obekanta för henne. Hon klickar på Hand-symbolen och tittar på den teckenspråkiga översättningen. Därefter går hon tillbaka till texten och ögonen lyser på henne då hon tecknar: ”Jag förstår”.

En vecka senare skriver hon sin egna första text: en presentation av sin familj. Och ja – hon har imiterat den text hon jobbat med och kopierat fraser därifrån men det är ändå hennes egen, allra första text på svenska och hon lämnar lektionen med högburet huvud.

 

Under de senaste åren har vi sett en ström av flyktingar söka sig till Sverige till en grad vi aldrig sett här i modern tid. I denna flyktingström finns även personer med dövhet och hörselskada samt de som under flykten ådragit sig en hörselskada på grund av bomber och misshandel.

Fondstöd till sfi-material för döva

Västanviks folkhögskola är den skola som tagit emot flest döva flyktingar i Sverige och 2017 beviljades de ett Arvsfondsprojekt för att framställa det enda idag förekommande sfi-material för döva nyanlända. Projektet genomförs i samarbete med Teckenpedagogerna i Örebro och beräknas vara klart för lansering våren 2020. Många utbildningsanordnare runt om i Sverige ingår som referensgrupp i projektet. Jag heter Stina Silvetärn och är projektledare på halvtid och övrig tid arbetar jag på introduktionsprogrammet på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.

Interaktivt sfi-material

Materialet är ett interaktivt webbaserat sfi-material med förklaringar och instruktioner på svenskt teckenspråk. Teckenspråket är dövas naturliga förstaspråk och en förutsättning för inlärning men tyvärr ser verkligheten ut sådan att döva i många länder aldrig får möjligheten att lära sig ett nationellt teckenspråk. När jag möter nyanlända för första gången kan flera av dem varken läsa, skriva eller teckna. De är språklösa. Tyvärr existerar detta i världen 2019.

Skillnader talat språk v/s teckenspråk

Vårt material är det första i sitt slag och svenskt teckenspråk används för att förklara begrepp och språkliga fenomen samt att ge instruktioner i övningar. Talspråk och tecknade språk är mycket olika, det finns en hög grad av simultanitet i teckenspråket som gör att det inte är beroende av småord som visar på relation och referens, detta sker på ett helt annat sätt i teckenspråket. Att som döv lära sig ett linjärt språk är mycket svårt eftersom det krävs att denne förstår hur dessa företeelser fungerar.

Vi har nu genomfört halva projektet och ser hur det tar form. Vi ser fram emot att få lansera det under 2019 och hoppas att det kan ge döva nyanlända en bättre grund och en bra start in i det svenska samhället.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.