Öva samtal

Text: Annsofie Engborg

[2021:06, 2021-06-15] Samtal är något vi gör tillsammans. Vi behöver vara två eller flera för att kunna samtala. I förmågan muntlig kommunikation ingår att både kunna lyssna och bygga vidare samtalet utifrån den respons som den andra samtalsparten ger.

I samtalsundervisningen är fokus både på form och innehåll. Vad samtalar vi om och hur bygger vi ett fungerande samtal? För att undervisningen ska vara intressant och relevant behöver innehållet ha ett vuxenperspektiv och innehålla den bredd av olika samtal som en vuxen behöver kunna föra såväl till vardags som på arbetsplatsen och i andra sammanhang.

En utmaning inom samtalsundervisningen är undervisa strategier för att få samtalet att fungera – och strategier för att förstå och göra sig förstådd. Att samtala om den viktiga uppgiften som samtalsparterna har – att lyssna och att hjälpas åt att få samtalet att fungera.

Själva samtalet består av olika delar. Sfi-eleven behöver ges de olika användbara fraser som kan komma till användning för att inleda, upprätthålla, avrunda och avsluta samtal. Även att våga ta sig in i ett samtal och på ett lämpligt sätt kunna ta ordet.

Till samtalsundervisningen hör även det ickeverbala språket. Vad vi säger med ord och tonfall behöver överensstämma med kroppsspråket. Här kan det finnas kulturella skillnader som är intressanta att samtala vidare om med eleverna.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.