Ny forskning om framgångsfaktorer för skicklighet i skrivande

”Placera andraspråkselever med liknande språkbakgrund och läsnivå tillsammans”

Text: Annsofie Engborg.

[2023:12, 2023-12-15] Att kunna uttrycka sig tydligt i skrift är viktigt i den digitala kommunikation. Spelar avståndet mellan förstaspråket och andraspråket någon roll i skrivande? Den frågan ställer sig språkforskarna Mavrou och Chao (2023).

I studien undersöks detta bland 292 vuxna invandrare från 39 olika länder.

De konstaterar i sin studie What Does Linguistic Distance Predict When It Comes to L2 Writing of Adult Immigrant Learners of Spanish? att den språkliga närheten kan spela roll för att kunna uttrycka sig med ett språkflyt och korrekthet. Det visade sig att 12 års skolbakgrund  och liknande språkbakgrund sammantaget var en avgörande faktor.

För framtida undervisning bör vuxna med liknande språkbakgrund och lässkicklighet placeras i samma grupp. Forskarna menar även att lärare behöver fortbildas i just undervisning i skrivande för andraspråkselever. Explicit stavningsundervisning behöver förstärkas och lärare behöver ha kompetens i att kunna följa elevens skrivutveckling i olika stadier.

Skriftlig kompetens är synnerligen viktigt eftersom det är en viktig faktor i anställningsbarhet på arbetsmarknaden, konstaterar Mavrou och Chao (2023.)

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.