Podd: ILT talks

Åsa Wedin om transspråkande och flerspråkighet

Text: Annsofie Engborg.

[2022:04, 2022-04-15] Hela västvärlden har länge haft ideologin ”Ett land ett språk”. Det finns emellertid inget forskningsstöd som visar att det är lättare att lära sig ett nytt språk genom att enbart undervisas i det nya språket på det nya språket.

Åsa Wedin, fil dr i andraspråksforskning och professor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna i Falun gästar podden ILT talks, där hon framhåller att man ska använda sina olika språk och se dem som resurs. Hon ser att den tidigare ”Här i Sverige ska vi prata svenska” och ”Här på skolan är det svenska som gäller” börjar luckras upp.

Genom transspråkande, att pedagogiskt och medvetet tillåta flera språk i undervisningen, bekräftar vi elevernas olika språk i det flerstämmiga klassrummet. Transspråkande definierar Wedin som ”att kommunicera utan tydliga språkgränser”. Som språkdidaktiker motiverar Wedin ett tillämpande av transspråkande med att man som individ har lättare att lära sig ett nytt språk genom att använda sitt starkaste språk.

Transspråkande skapar en tillåtande miljö, men utmaningar samtidigt den traditionella lärarrollen där läraren är den som är den kunnigaste.

Målet är att alla ska stärka sin förmåga att kunna kommunicera.

https://poddtoppen.se/podcast/1324612744/ilt-talks/asa-wedin-om-transsprakande-och-flersprakighet

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.