Press & Media

Pressrum

Textpalatset arbetar med olika textrelaterade och vuxenutbildningsrelaterade uppdrag. I projekt- och produktionsledaruppdragen arbetar vi med att leda arbetet för skribenter och produktionsteam från idé till publicerad produkt (bok, trycksaker, podd, app, webb, film). Textpalatset erbjuder även språkrådgivning och skribenttjänster.

Textpalatset bistår även med expertis inom vuxnas lärande, andraspråksutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Inom egen publikation ingår böcker och en lärartidning. I de utbildningsrelaterade uppdragen arbetar vi med att föreläsa, fortbilda lärare och skolpersonal samt förmedla reflektioner och analys för kommuner, journalister och andra intressenter.

Kontakta oss gärna för intervjuförfrågan och sakupplysning!

Presskontakt

Annsofie Engborg

Talesperson Textpalatset, författare och föreläsare

0762-374714

annsofie@textpalatset.se

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Gothia Fortbildning

”Studieovana vuxna har svårt att ta till sig kunskapen inom vuxenutbildningen. Det är skolspråket som ställer till det. Lärare inom vuxenutbildningen måste därför bli medvetna om språkets betydelse” menar Annsofie Engborg som nu ger ut boken Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Läs mer

Publicerat i media

Här återfinns artiklar från tidningar om böcker av Annsofie Engborg.

https://skolvarlden.se/artiklar/undervisa-vuxna-spraket-satter-krokben

Artikel i Skolvärlden (2020-11-02)

Studieovana vuxna har svårt att ta till sig kunskap och kämpar ofta med att få godkänt i kurser. Författaren Annsofie Engborg menar att det är språket som sätter käppar i hjulet.
– Språket är som ett filter mellan eleven och ämneskunskapen, säger hon.

Läs hela artikeln

Pressrelease från Hermods

Studieovana vuxna har svårt att ta till sig kunskapen inom vuxenutbildningen där det ofta är skolspråket som ställer till det. Författaren Annsofie Engborg har givit ut boken Att undervisa vuxna — språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där syftet är att ge lärare inom bland annat Komvux kunskap om hur undervisningen kan bli enklare att förstå för vuxenelever.

Se hela pressmeddelandet

Böcker

Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Gothia Fortbildning 2020) vänder sig primärt till lärare inom vuxenutbildningen (komvux, folkhögskola, studieförbund och motsvarande).

Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning 2018) vänder sig primärt till sfi-lärare och motsvarande.

Svenska etc (Liber 2006) är ett heltäckande läromedel för komvux och gymnasieskolan i kurserna SVA 1, 2 och 3. Till boken finns även en lärarhandledning, digitala övningar samt cd-skivor till bokens samtliga texter.

Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (ISBN 978-91-7741-184-0)

Framgångsrik ämnesundervisning för vuxna bygger på att synliggöra språket i undervisningen för att komma åt ämneskunskaperna. Här möter vardagsspråket både ämnesspråket och det allmänakademiska skolspråket. Du behöver därför ha ett språkligt perspektiv i din planering, undervisning och bedömning.

Läs mer om boken

Digital kompetens för sfi-lärare (ISBN 978-91-7741-053-9)

Boken rör olika frågeställningar kring vuxenutbildningens digitalisering. Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling?

Läs mer om boken

Poddar & Radio

Här återfinns poddavsnitt och radioprogram med Annsofie Engborg.

Podd: På ren svenska (Gothia Fortbildning)

I podden På ren svenska träffar vi forskare och experter inom vuxenutbildningen. Denna podd vänder sig till sfi-lärare och andra som möter sfi-elever i sin yrkesvardag. Poddledare: Staffan Dopping. Idé och producent: Annsofie Engborg.

Läs mer om podden

Podd: Vuxenutbildning i Samverkan

I ViS-podden får vi ta del av olika angelägna frågor inom vuxenutbildningen. I detta podd-avsnitt intervjuas Annsofie Engborg om vuxnas språkinlärning och språkutveckling. Avsnittet publicerades 16 december 2020. Poddledare: Tomas Johansson.

Läs mer om podden

Webbinarium

Här återfinns webbinarier med Annsofie Engborg.

Webbinarium 1 december 2020: Att undervisa vuxna (Gothia Fortbildning)

Webbinarium om användbara metoder och modeller för att undervisa skolovana vuxna eller vuxna som inte har svenska som modersmål. Webbinarieledare: Anna Sterlinger Ahlring.

Läs mer om webinaret