Karlshamn satsar tre terminer

Processledare och processtödjare utbildas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Text: Annsofie Engborg.

[2022:06, 2022-06-15] Karlshamn kommun satsar tre terminer fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Processledare och processtödjare är utsedda i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen att leda arbetet.

Under vårterminen 2022 har processledare och processtödjare i förskola och skola fortbildats för att under läsåret 2022/23 leda utvecklingsarbetet i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom workshoppar med samtliga pedagoger i kommunen.

Under innevarande termin har de och skolledare/rektorer deltagit i föreläsningar och börjat planera för hur detta ska användas i det kollegiala lärandet. En av processledarna är Anna Rönneholm som har sfi-lärarbakgrund i Karlshamn.

Vad skiljer processledare och processtödjare?– Vi är fem processledare som tillsammans med två samordnare har det övergripande ansvaret för att planera och strukturera SKUA-arbetet i Karlshamn. På varje förskola/skola finns det sedan processtödjare som anpassar upplägget till just den förskola/skola där de jobbar. Hur är organisationen uppbyggd? –  Under läsåret 22/23 kommer alla pedagoger i Karlshamn att gå på två storföreläsningar med fokus på SKUA respektive transspråkande. Processtödjarna kommer också att hålla i workshops med sina kollegor under hösten och våren. Innehållet i dessa workshops bygger på den utbildning som de går nu. Vad har våren innehållit för moment?– Under våren har vi inlett vårt SKUA-samarbete med Lärarfortbildning AB. Alla processledare och processtödjare har påbörjat en SKUA-utbildning som består av fem heldagar med föreläsningar och diskussioner. Denna utbildning fortsätter under hösten. Hur går era resonemang kring hur denna insats ska bli långsiktig och hållbar över tid?– Det är en fortbildning som pågår över flera terminer och parallellt med utbildningen diskuterar och testar vi detta arbetssätt inom våra verksamheter. Genom att lägga upp det så tror vi att insatsen ger ett mer hållbart förhållningssätt. Kan vi bli mer språkligt medvetna i vår lärarroll är det en vinst för både barn/elever och oss lärare!

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.