Projekt InVäst

Text: Annsofie Engborg

[2019:04, 2019-04-15] Västsveriges sfi-verksamheter får under 2016–2019 draghjälp av ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) i att utveckla och stärka kvaliteten inom sfi genom kompetensutveckling och processledning.

Projektgruppen har byggt en öppen hemsida med namnet SfiVäst.

– 30 grupper av lärare har fått processtöd i kollegialt lärande, berättar Jenny Hostetter, processledare, InVäst. Vi har åkt ut till sfi-verksamheter i några månader upp till två år och stöttat arbetslag. De har fått hjälp med att ringa in elevbehov, stärka dialogen med eleverna kring undervisninen och utveckla undervisningen. I många fall har det handlat om att stärka den muntliga träningen.

Bland modulerna finns ”Att lära av och med kollegorna i arbetslaget”, ”Att stötta språk och yrkeskompetens”, ”Studiehandledning på modersmål”, ”Att bedöma och ge återkoppling på lärande” och ”Att undervisa med kartläggning som utgångspunkt”.

I en film på SfiVästs webbplats får vi ta del av hur ett lärarlag arbetar. I filmen konstateras att de utgår från Helen Timperleys modell för professionell utveckling i det kollegiala lärandet: Vilka kunskaper behöver eleverna utveckla – hur kan vi lärare möta detta – hur behöver vi förändra undervisningen – vilken effekt har detta på eleverna och deras resultat?

Kollegialt lärande – och mycket mer

Detta projekt har finansierats med totalt 18 miljoner kronor och omfattar Göteborgsregionen, Skaraborg och Halland. Projektet presenteras på Göteborgsregionens webbplats på följande sätt: ”Tanken är att ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.”

Projekttiden lider mot sitt slut och den 21 maj äger InVästs slutkonferens rum. Då presenteras lärdomar och resultat, men också hur lärdomarna och resultaten kan användas framdeles.

Läs mer:

Så här jobbar InVäst med kollegialt lärande: https://www.sfivast.se/arbetslag/kollegialt-larande/artikel

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.