Rapport:

Studiehandledning online på modersmål

Text: Annsofie Engborg

[2019:01, 2019-01-15] I Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har studiehandledning online tagits fram på modersmål. I slutrapporten (2018) presenteras lärdomar och slutsatser.

 

Skolinspektionen har tidigare konstaterat att Sveriges 290 kommuner har svårigheter att tillgodose behovet av studiehandledning på ett tillfredsställande sätt. BIU, Blekinge integrations- och utbildningscenter, beslutade 2015 att lyfta in flera verksamheter i projektet. Sfi, modersmålsundervisningen och mottagningsenheten, bland annat. 55 personer med stor interkulturell kompetens arbetar här idag.

– Projektet är nu införlivat i den ordinarie verksamheten och erbjuder studiehandledning online till skolor i hela Sverige, berättar Henrik Lövgren, chef för BIU Online i Ronneby kommun.

Fler språk tillgängliga online

I rapporten presenteras att studiehandledningen online har gett elever med mindre vanliga språk tillgång till handledning på modersmål. Det är en viktig insats för att uppnå kunskapskraven. Utmaningen är ett aktivt engagemang från lärarna, samt god förberedelse och förståelse för arbetssättet. Studiehandledningen har fungerat särskilt väl för motiverade och högpresterande elever. En stödstruktur behövs för att fånga upp de mindre motiverade eleverna, fastslår rektorerna i projektet.

Utbildning i fjärrstöd ger fler möjligheter till språkstöd

Centrala fördelar med studiehandledning online är dess tillgänglighet, flexibilitet och möjlighet till kontinuerliga samtal där eleven befinner sig. Eleven stöttas växelvis på svenska och modersmålet.

– Förutom att sälja studiehandledning till skolor runt om i Sverige är vår ambition att skapa ett resursnätverk med studiehandledare runt om i landet. Behovet av insatsen kan inte bara täckas av studiehandledare från BIU. Därför erbjuds studiehandledare i andra kommuner utbildning i fjärrundervisning för att sedan dels bedriva studiehandledning online i sina egna kommuner, men också sälja till andra. På så sätt kan vi ha duktiga studiehandledare på många språk, med god tjänstgöringsgrad, runt om i landet, förklarar Henrik Lövgren.

Ett sätt att nå glesbygd

Ambitionen är att BIU Online ska leda till bättre utbildning och möjligheter till arbete för nyanlända. Med hjälp av BIU Online kan kommunen erbjuda en förbättrad service för alla elever, oavsett om de bor i stad eller glesbygd. Samverkanstjänster utvecklas kontinuerligt.

BIU Online även inom vuxenutbildningen

Sammantaget ses BIU Online som en viktigt plattform för den fortsatta utvecklingen. Studiehandledning online på modersmål är ett effektivt och viktigt komplement.

I projektet deltog 14 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Dessa ligger till grund för rapporten. I dag studiehandleder BIU Online på grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.