Månadens skola: Folkuniversitetet i Göteborg

Rättningsnyckel för att aktivera elever

Text: Annsofie Engborg. Foto: Ur filmen ”Återkoppling för lärande”.

[2024:02, 2024-02-15] Om eleverna inte får återkoppling kan motivationen avta. För att aktivera elevens lärande och insikter om rätt och fel i språket, använder sfi-läraren Karin Håkansson ”koder”, så kallade rättningsnycklar i elevtexterna.

I filmen ”Återkoppling för lärande” visar Karin Håkansson hur hon arbetar med rättning och rättningsnycklar på studieväg 3. Hon betonar vikten av att grunden bör vara att läsa och diskutera ämnet mycket innan eleverna börjar skriva, så alla har ett ordförråd och samma baskunskaper, innan de börjar skriva. I det egna skrivandet kan de använda ord och fraser från de texter som de redan har läst och diskuterat.

Att läsa en text handlar om att förstå texten. Därför behöver läsaren ställa sig frågan om man förstår texten. Förstår jag rubriken och varje stycken. Därefter använder läsarna rättningsnycklarna för att påbörja sitt detektivarbete med att förstå hur texten ska vara när den är rätt. Eleverna delas med fördel in parvis eller möjligen i grupper om tre.

Bland rättningsnycklarna finns bokstäver och symboler som ger ledtrådar till eleverna. Ett ”t” indikerar verbets tempus, ett ”g” indikerar ett grammatiskt fel på substantivets eller adjektivets form och ”bo” visar att ett ord behöver bytas till något annat.

– Det ökar deras egen förmåga att lösa grammatiska problem, förklarar Karin Håkansson i filmen ”Återkoppling för lärande”.

Den muntliga interaktiviteten gör också att de blir aktiva och arbetar tillsammans för att lösa de språkliga felen. De har alla olika styrkor och är generellt sett bra på att lösa problemen tillsammans.

– När de har samarbetat och rättat andras texter blir de sugna på att rätta sin egen, förklarar Karin Håkansson i filmen.

Karins tips:

  1. Förbered ämnet genom läsning, exempeltexter och diskussioner
  2. Skriv på plats, på tid.
  3. Ge feedback med rättningsnycklar
  4. Bearbeta och diskutera kvalitet i texterna
  5. Koppla grammatikundervisningen till rättningen

https://www.sfivast.se/arbetslag/bedomning/film

Lästips: Åsa Hirsh Formativ undervisning. Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.