Stort engagemang i intresseföreningen

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

[2023:04, 2023-04-15] Det finns flera intresseföreningar för ämnesengagerade lärare – yrkeslärare, matematiklärare, språklärare. I sina riksföreningar träffas de årligen kring ämnesrelaterade frågor. SVARIKS – Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk – har medlemmar från förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola.

Svariks har nyligen haft årsmöte och som stadgarna föreskriver har en ny styrelse valts. Thomas Nicholas har just lämnat över ordförandeklubban till Annalena Svensson.

Vad fick dig att engagera dig i Svariks?

– Jag hade en kort väg in, kan man säga. Jag blev kontaktad av valberedningen, gick på årsmötet och invald som sekreterare i styrelsen. Jag har tidigare varit engagerad i styrelsearbetet och gillar organisatoriskt arbete. Och så är jag språklärare och engagerad i språkfrågor, berättar Thomas Nicholas, tidigare ordförande.

– Jag hade varit medlem ganska länge och följt riksförbundet via medlemstidningen Lisetten. När jag såg att det söktes folk till redaktionen i Lisetten och att Svariks behövde folk till styrelsen hörde jag av mig. Jag har ett stort engagemang i andraspråksfrågor.

Vad ser du som intressant i styrelsearbetet?

– Styrelsearbetet under mina två år har bland annat inneburit att jag har fått vara med i Skolverkets översyn av kursplanerna redan relativt tidigt i processen. Jag kunde lyfta synpunkter på förslaget som sedan drogs tillbaka. Vi har uttalat oss i flera ämnesrelaterade sammanhang, berättar Thomas Nicholas.

Och i din roll som tidigare ordförande?

– Jag ser ordföranderollen som den som ska knyta kunskaper och kontakter till riksförbundet och i ordföranderollen leda och fördela arbetet till den som har bäst kontakter. Ordföranden har paraplysynen och ledamöterna gör det viktigaste arbetet.

 Annalena, vad ser du som viktigast i din nytillträdda ordföranderoll?

– Jag håller med Thomas om att ordföranderollen innebär att vara den samlande i gruppen. Jag tror mycket på våra digitala öppna föreläsningar för våra medlemmar. Vi behöver nå ut till medlemmar så att vi blir fler och växer. Vår röst om andraspråksämnet och andraspråkselever behöver höras. Vi behöver få in fler personers tankar och erfarenheter.

Thomas, vad ser du framåt?

– Jag är kvar i Svariks valberedning. Där är min roll att söka efter engagerade lärare som vill vara med i styrelsen och påverka. För oss i Svariks är det viktigt att representera sva-ämnet från förskola till högskola.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.