Samarbete på Yfi – vinnande koncept

[2018:12, 2018-12-15]  Inom ramen för Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare finns Yrkes-sfi, Yfi, i Stockholmsområdet med tre yrkesinriktningar – vård och omsorg på Åsö Vuxengymnasium, bygg och anläggning i Kista på Stockholms Byggtekniska gymnasium, kock och restaurang på Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen.

– Hur många kognitiva processer kan man ha igång? Våra elever ska lära sig vardagsspråket, yrkesspråket, prata, skriva, se samband, räkna ut …, funderar sfi-läraren Andrea Bengtsson.

På Yfi råder tätt samarbete mellan lärarna. Tiden mellan språk- och yrkeslektioner är sömlösa och flyter ihop. Eleverna blir sedda och bekräftade av båda lärarna dagligen.

2016 startade de tre första grupperna och 140 elever kommer genomgå utbildningen. 90 % av de som hittills genomgått utbildningen har fått jobb inom sitt yrke.

Kostsam utbildning – en samhällsinvestering

Utbildningen är visserligen dyrare än en vanlig byggutbildning inom komvux men det kan å andra sidan ses som en samhällsinvestering att eleverna kommer ut i arbete efter bara 1,5 år.

– Man måste vara öppen för lösningar och släppa sin prestige, fastslår Andrea Bengtsson. Vi måste arbeta tätt tillsammans och verka för att ge eleverna dagliga förutsättningar att utveckla ett funktionellt språk för arbetslivet. Vi är för övrigt bäst på flexibilitet, säger hon och ler.

Det noggranna urvalet av elever till Yfi har lett till att det knappt har skett några avhopp. Inom bygginriktningen har endast två personer visat sig inte klara eller passa för utbildningen och en person fann istället ett annat yrke som sin framtid. Motivationen och viljan hos eleverna är stark. Så många som 60 % av eleverna inom bygg har liknande yrkesbakgrund. Idag består varje grupp av ungefär 17–20 sfi-elever.

Yrkeskläder ger självförtroende

När det gäller att hitta en praktikplats är det viktigt att yrkesläraren hitta en plats som passar eleven. Handledaren på praktikplatsen måste vara uppmärksam på språket. Yrkeslärarna besöker apl-platserna ”stup i kvarten” för att hålla ett öga på att praktiken fungerar enligt planeringen. Eleverna får sina yrkeskläder i början av utbildningen och redan tidigt börjar deras yrkesidentitet att växa fram.

– Vi har exempelvis sett en elev som bara kunde säga ”Hej” i början av utbildningen, men som nu har avslutat YFI och arbetare som betongare. Han har fått jobb, stabil ekonomi, och, som han säger själv, ett liv: ”Nu mitt liv mycket bättre!”, citerar Andrea Bengtsson stolt.

text och foto: Annsofie Engborg

Vad motiverar?

 • Tydligt mål: att det väntar ett jobb.
 • Tydliga dagliga korta delmål: Vad ska du kunna idag, när veckan är slut?
 • Att klara yrket praktiskt i det lilla: Kunna använda verktyg, städa, plocka undan, säkerhetsråd.
 • Öva och pröva via experiment.
 • Att klara delarna: Att förstå en ritning; kunna armering; räkna ut diameter och hur något ska bockas. Att kunna räkna ut: Hur mycket material går åt? Hur många meter?
 • Att se att allting hänger ihop.
 • Extrakurserså att de blir extra attraktiva för arbetsgivarna, exempelvis säkerhetskurser.

Praktiska sätt att utveckla sitt språk:

 • Berätta om din dag och dokumentera arbetsprocessen.
 • Berätta: Vilket verktyg använder du? Vad gör du med det?
 • Fotografera i verkstaden. Ofta. Prata om bilderna.
 • Filma yrkesläraren. Prata om vad hon eller han gör.
 • Ha alltid papper och penna i arbetsbyxorna. För minnesanteckningar.
 • Iscensätt situationer genom dramaövningar: Hur kan man säga ifrån ”Jag kan inte jobba över”. Hur kan man vara hjälpsam men inte alltför snäll, så man inte blir utnyttjad. Hur visar man positiva signaler. När ska man titta och när ska man göra?
 • Diskutera arbetsplatskultur. Hur upplever du din arbetsplats?
 • Möjlighet till jobb? Framtid.
 • Diskutera det informella språket. Vad pratar man om på rasterna? Vad händer på en julfest?
 • Ta med, visa och diskutera texter och foton från praktiken.

Praktiskt

 • På byggutbildningen är det fyra månader teori- och praktik på skolan före apl.
 • Inför apl väljer eleverna inriktning betong, anläggare, målare, murare, golvläggare (inkl. plattsättare).
 • Eleverna genomgår minst 15 veckor apl. Under perioden kan de bli erbjudna jobb, men de får bara jobba under loven eftersom de måste gå klart yrkesutbildningen
 • Möjlighet till validering finns.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.