”Sambedömning är nyckeln”

Text och foto: Annsofie Engborg

[2019:10, 2019-10-15] I Partille har lärarna knäckt nöten för att säkerställa att eleverna får rätt betyg. Lösningen är sambedömning. Marie Stenqvist tar emot oss på Partilles perrong och berättar hur lärarna på sfi arbetar.

I Partille har ett arbetslag verkligen hittat ett sätt använda kollegiet. Att arbeta kollegialt och vara kreativa tillsammans. Transparens är verkligen a och o.

– Vi arbetar tillsammans, diskuterar tillsammans, gör material tillsammans. Det är det som är lösningen, berättar Marie Stenqvist, sfi-lärare.

Undervisningen är uppbyggd av teman under femveckorsperioder. Marie Stenqvist har, tillsammans med sina kollegor i arbetslaget, hittat en struktur i både undervisningsinnehåll och undervisningsmaterial. Unika temahäften skapas för varje ny temaperiod. Eleverna får häftena både digitalt och på papper, eftersom många elever vill fylla i med penna. I centrum för undervisningen är cirkelmodellen.

– Enligt den klassiska cirkelmodellen inleder vi med de användbara och frekventa ord och begrepp som hör till temat. När eleverna sedan ska närma sig en texttyp använder vi oss av två texter. Detta för att det ska bli tydligare för eleverna vad som kännetecknar texttypen – språk, struktur och innehåll, förklarar Marie Stenqvist.

 

Eleverna läser tillsammans och försöker gemensamt hitta det som är typiskt för texttypen.

– Vi tittar även på youtubefilmer som har genomgångar om den aktuella texttypen. Läsningen, samtalen och filmerna gör att de verkligen förstår vad de ska skriva. De får inledningsvis hög stöttning och sedan blir det mindre stöttning. Med den minskade stöttningen ökar självständigheten.

 

Återkommande tester

När det gäller tester och bedömning – hur arbetar ni då?

– För att säkerställa att vi har ett objektivt bra mätinstrument använder vi oss av gamla nationella prov.

Hur väcker ni elevernas insikter och kunskaper om bedömning?

– Vi har arbetat fram en egen modifieradversion av något som kallas för rättningsnyckel, som ursprungligen bygger på korrekturläsningstecken. Den är mycket uppskattad av eleverna. När de har skrivit sina individuella texter ser de verkligen vad som behöver rättas. I textsamtalen blir eleverna lärresurser för varandra.

Hur testas eleverna på bästa sätt?

– Vi använder oss av gamla Nationella prov varje månad och de ordinarie. Det som är särskilt viktigt vid testning är att testa det du undervisar om. Ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt är viktigt: ”Vad testar vi egenligen? Vad testar Nationella provet?

Tvålärarsystem och tid för sambedömning

Rektor på sfi i Partille är Nomi Madolo. Sedan 2013 är hon rektor för sfi och hela vuxenutbildningen, en skola med 450 elever – varav 200 elever studerar sfi. Sedan 2009 har Partille tillämpat ett tvålärarsystem. Nomi Madolo är noga med att påpeka att det är ”ett tvålärarsystem på riktigt”, och inget annat.

Vad ser du är er styrka här på sfi?

– För sfi, när det gäller betyg och bedömning, fyller vårt tvålärarsystem sin funktion. Med två lärare i klassrummet främjas dagligen det kollegiala utbytet. Lärarna har tid att se eleverna på ett annat sätt, och får verkligen tid för att ge feedback. För att lyckas med sambedömning är det viktigt att ge lärarna gott om tid till det, konstaterar Nomi Madolo.

Marie Stenqvist intygar:

– Ja, vi har tvålärarsystem varje minut. Och i våra återkommande temahäften har vi en återkommande grundstruktur som skapar igenkänning och därmed trygghet, hos eleverna. Vi är samtidigt noggranna med att utgå från elevernas erfarenheter och behov. Under tema ”Hälsa” kan frågor dyka upp, som exempelvis hur man slutar röka.

Arbetshäftena används i studieväg 1, kurs C, samt studieväg 2, kurs B och C. Marie Stenqvist konstaterar att det är svårt att återanvända temahäftena eftersom eleverna är med i skapandeprocessen, men tycker att det bara är roligt att få vara kreativ. Varje tema förblir och ska vara unikt och bygga på elevernas tankar, intressen och allmänna nyfikenhet – mikroplaster, antibiotikaanvändning och ny hjärnforskning. Lärarna ser till att baka in de färdigheter och moment som framkommit i föregående tema. Eleverna får på papper och digitalt. Vill kunna skriva i den.

Nästa temahäfte är på gång nu när det aktuella temat är utarbetat. Eleverna ser sina önskningar om innehåll i varje häfte.

– Varje häfte ska ligga elevgruppen varmt om hjärtat. Det ska vara allas bebis, konstaterar Marie Stenqvist med ett leende.

 

Fotnot

Partille sfi är en av 46 skolor som ingått i ett flerårigt projekt, InVäst. I resultatuppföljningen som gjordes efter tre år visade det sig att det var en riktigt lyckad satsning. På sfivast.se finns rikligt med information och bilder från denna satsning.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.