Gästskribent

Samhällsinformation – värdefullt gratismaterial för sfi-elever

Text: Eva Bernardtson

[2021:02, 2021-02-15] Samhällsinformation är exempel på texter som sfi-elever behöver läsa och förstå. Texterna är ofta intressanta och relevanta för alla som vill bli mer bekanta med det svenska samhället. Flera myndigheter och organisationer har publicerat material för att sprida kunskap om sin del.

Finansinspektionen, Polisen och Systembolaget är exempel på avsändare till tryckt material för sfi-undervisningen. Materialen finns att beställa kostnadsfritt på sfiekonomi.se och utbudet.se.

Språket är bearbetat och för det mesta enkelt. Det innehåller dock en del facktermer som är vanliga hos avsändaren. Ordlistor och övningar hjälper till att förstå och befästa de nya orden och uttrycken.

Eleverna behöver inte arbeta med hela handboken respektive häftet från första till sista sidan, men det är klokt att arbeta med ett helt kapitel.

Jag är glad över att fler inser värdet av att tilltala alla som bor i Sverige. Personligen är jag tacksam över att i många fall ha fått uppdraget att hjälpa till med detta. Min egen erfarenhet från sfi-undervisningen är att eleverna i allmänhet är intresserade av samhällsinformation. Många har uttryckt tacksamhet över att förstå något som tidigare var okänt för dem.

/Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna

 

Nedan är några exempel på material att beställa kostnadsfritt:

Arbete. Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige (Arena Skolinformation)

Utbildningsmaterial på lättläst svenska för sfi om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Syftet är att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden inför ett arbetsliv i Sverige. Kapitlen handlar om: Lagar och regler i arbetslivet, vem som bestämmer löner och annat som är bra att veta. Lärarhandledningen innehåller en mängd frågor och övningar. Förutom faktafrågor finns även frågor att diskutera där svaren utgår från elevernas erfarenheter.

Så påverkas vi av alkohol. Sfi kurs B och C, Sfi kurs C och D. (Systembolaget)

Utbildningsmaterial för sfi på två språkliga nivåer om svensk alkoholkultur, alkoholens påverkan på hälsan samt Systembolagets roll och ansvar. Syftet är att bidra till kunskap och insikter om fördomar, grupptryck och alkoholrelaterade samhällsproblem. Kapitlen innehåller: Fakta och berättelser som kan väcka tankar och diskussioner kring skillnader mellan generationer och kulturer. Till materialet finns övningar i grammatik, ordförståelse och uttal.

Om Polisen (Polisen)

Utbildningsmaterial för sfi och svenska som andra språk om polisen i Sverige. Materialet ska stödja undervisningen i svenska och samtidigt bidra till att öka kunskapen om polisen. Det innehåller: Rättigheter och skyldigheter, Polisens arbete och roll i samhället samt Lagar och regler i Sverige. I häftet finns diskussionsfrågor, faktafrågor, kulturella jämförelser, ordlistor och övningar. Fem korta filmer med frågor kompletterar materialet.

Dina pengar och din ekonomi (Finansinspektionen)

Utbildningsmaterial för sfi om privatekonomiska frågor och begrepp på enkel svenska. Här finns information om: Betala räkningar, Låna och spara pengar, Pensioner, Avtal och köp samt mycket mer. Till materialet finns elva filmer kopplade till bokens teman. Faktafrågor, diskussionsfrågor, lucktexter, introduktionstexter till filmerna och skrivuppgifter finns på sfiekonomi.se ”Lärarrummet”.

Upplägg

Upplägget i materialen är ungefär det samma:
Faktatext med information i ett ämne.
Ordlista i den ordning orden förekommer i texten.
Kunskapsfrågor där eleverna kontrollerar att de förstått innehållet.
Berätta och diskutera
där eleverna får uttrycka sina åsikter.
Ordkunskap för att befästa ord och uttryck.
Jämför kulturer där eleverna får jämföra med sina erfarenheter från födelselandet.

Exempel från ”Om polisen”

RÄTT ELLER FEL?  Alla som besöker Sverige ska följa svensk lag. ___
ORDKUNSKAP Det är ett _____ att köra bil utan körkort.
BERÄTTA OCH DISKUTERA Hur kan polisen hjälpa människor?
JÄMFÖR KULTURER Såg du ofta poliser i ditt födelseland? I så fall, vad gjorde de?

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.