Samlade framgångsfaktorer för elever med dyslexi i Konsensusprojektet

Text: Annsofie Engborg

[2021:01, 2021-01-15] I jakten på framgångsrika arbetssätt har den svenska forskargruppen, med ledning av professor Mats Myrberg, ringat in framgångsrika specialpedagogiska arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Hög lärarkompetens
Den enskilt mest betydelsefulla faktorn läraren som har gedigen utbildning, uppvisar stor yrkesskicklighet och väl förtrogen med flera olika metoder. Läraren måste anpassa undervisningen efter varje enskild individ och kan välja bland en uppsättning metoder och material. Nyckeln är att ge eleven strategier.

Tidiga insatser
För att eleven ska få rätt stöd och de anpassningar som behövs, måste läs- och skrivsvårigheterna fastslås tidigt. Det är förödande för både studierna och elevens självförtroende om ingen åtgärd vidtas.

Strukturerad undervisning
Eleverna behöver – och har rätt till – en aktiv vägledning och handledning.

Tillräckligt med tid och lärarstöd
”’En-till-en-undervisning’ lyfts av flera forskare fram som en väl dokumenterad och viktig träningsform.”

Systematisk hjälp för bättre läsförståelse
Varje elev behöver vägledas i olika sätt att närma sig en text, och hitta strategier för att förstå en text och strategier att använda när eleven inte förstår en text. Hur gör man då?

Motivation
Elever drivs framåt när de är motiverande. Vad kan motivera dina elever att läsa och skriva?

Digitala verktyg i kombination med lärarstöd
Elevernas digitala litteracitet utvecklas i samband med användningen av digitala hjälpmedel. Dessa används som komplement till den lärarledda undervisningen. 

Högläsning både i skolan och hemma
Det har visat sig att högläsning är givande i elevernas lästräning.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.