Krönikör: Kalle Cederblad

Samma språk, men ändå inte

Text: Kalle Cederblad.

[2024:06, 2024-06-15] “Hon förstod inte på somaliska heller”.

Sharif har haft en enskild genomgång med en elev. Vi samarbetade tätt kring alfabetiseringsgruppen på ABF Vux, jag som sfi-lärare och han som modersmålsstödjare. Ibland var vi tillsammans och ibland tog han hand om de somaliska eleverna i grupp eller enskilt. Det var inte självklart att förklaringar på modersmålet gav utdelning. Bristande metaförståelse och studievana gjorde det svårt för eleven att tillgodogöra sig stödet.

Menar jag att undervisning och stöd på modersmålet är meningslöst? Tvärtom! Det är en komplex uppgift och inte så enkelt som att om man förklarar samma som läraren fast på modersmålet så är saken löst. Läraren som undervisar på modersmålet behöver förutsättningar att lära känna eleverna och arbeta systematiskt med undervisningen.

Våra elever var också tacksamma för undervisningen. Det gav en trygghet att kunna fråga om sådant man inte förstått och reda ut oklarheter kring vad som förväntades av en i skolan. Att läraren kunde göra kopplingar till elevens egen kulturkontext gjorde att det nya språket kändes mindre främmande.

Om jag var skolledare skulle jag ge modersmålstalande lärare och stödpersonal så bra förutsättningar som möjligt. Tid för kollegialt utbyte och vidareutbildning som är specifikt inriktad på undervisning på modersmålet är två viktiga insatser. En annan aspekt är att hjälpa lärarna avgränsa mot andra saker eleverna ofta ber om hjälp med som inte rör undervisningen. En skola gör klokt i att ge de här lärarna bra förutsättningar. De kan ge ett unikt bidrag till elevernas utveckling.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.