Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Samtal i matbutiken

[2022:11, 2022-11-15] I våras var jag med på en intervjuundersökning där sfi-elever från varje studieväg intervjuades angående undervisningen på sfi. På frågan om vad som kunde bli bättre svarade alla eleverna att de ville ha mindre grammatik och prata mer och diskutera om sin närmiljö.

Sfi-eleverna vill prata men efterfrågar att prata om något som de har behov och nytta av och som de kan relatera till i sitt liv.  Sfi-eleverna vill helt enkelt kunna applicera det de lär sig i sina egna liv för att det ska vara motiverande och de efterlyste vardagsspråk. ”Det är inte så många som pratar om verb på ICA.”

Eleverna vill med andra ord kunna förstå och kommunicera på vardagliga mötesplatser såsom mataffären, apoteket, gymmet, fotbollsmatchen och inte minst på arbetsplatsen. De ville dessutom inte bara veta vad man pratar om på ICA utan också hur man pratar för att kunna integreras på bästa sätt i det svenska samhället. Vidare nämnde eleverna att de inte ville prata och diskutera om privata och känslosamma ämnen som exempelvis religion och politik eftersom detta skapar obehag och otrygghet.

Som sfi-lärare har man en viktig roll som samtalsledare vid muntliga aktiviteter genom att välja motiverande och naturliga samtalsämnen som berör eleverna och skapa trygghet i gruppen under samtal och diskussion så att alla elever vågar vara delaktiga muntligt. Det är även viktigt att eleverna både ges möjlighet att tänka och förbereda sig inför en muntlig aktivitet men också ges tid att prata i sin takt under samtalet för att elever med språkstörning och talproblematik ska ha möjlighet att delta utifrån sina behov och förutsättningar.

För att skapa hög delaktighet behöver vi skapa trygghet och förutsättningar för alla elever att delta. Eleverna vill gärna vara aktiva och prata på lektionerna. Det handlar således om att som sfi-lärare hitta situationer och samtalsämnen som eleverna berörs av och har nytta av utan beröra det alltför nära och privata i livet. Det är elevernas vardagliga liv som ska stå i fokus.

Lycka till!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.