Chefredaktören

”Se varandra som en resurs”

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg

[2020:12, 2020-12-15] I forskning och andra studier återkommer ordet ’resurs’. I vuxenutbildningen behöver vi se individen och den inneboende resurs som eleven har, snarare än att ha ett bristperspektiv.

Att vara vuxen innebär ofta att vi bär med oss en rad olika erfarenheter och kunskaper från våra år i yrkes- och samhällsliv. Även från vardagslivet som förälder och föreningsliv. I lärarens roll ligger det viktiga att locka fram resurserna som eleverna bär på. Resurser som är ett stöd i elevens lärande. Exempelvis att kunna använda sitt eget starkaste språk för lärande. Även att se varandra som resurser i lärandet.

Detta är i högsta grad överförbart även på lärare i lärarrollen. Att se sina egna kunskaper och kompetenser som resurser i undervisningen och i egenskap av att vara kollega. Om kollegiet samlade sin kompetens och verkligen använde den, skulle vi lyfta undervisningen – och varandra. På köpet skulle vi få en ökad samsyn och ett stärkt kollegium.

För detta krävs ett modigt lärande, som Pernilla Corizza berättar på vår förstasida i detta nummer. Och ett systematiskt arbete, skulle Helen Timperley fylla i. Tillsammans kan lärare höja kvaliteten på undervisningen. Med god planering och tydlig ledning är det möjligt.

Jag hoppas att detta nummer kommer inspirera er i kollegiet till att lära av varandra.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.