Att leda i förändring

Sfi har ställt om till distans- och fjärrundervisning

Text: Annsofie Engborg. Foto: Rebecka Samdell

[2020:04, 2020-04-15] Hur leder man en skola i förändring? När omvärlden ställer till det behöver skolor ställa om. I mitten av mars 2020 ställde Sfi-sverige om från analog till digital undervisning.

Förändringsarbete ställer höga krav på både skolledaren och lärarna. Det gemensamma arbetet är viktigt. Gemensam riktning och gemensam vision. Det är ett djupgående och långsiktigt förändringsarbete, konstaterar Arja Holmstedt Svensson, konsult inom förändringsledning. Utmaningar och svårigheter är oundvikliga.

Avgörande för resultatet är att hålla dialogen levande under förändringsprocessen – det som händer nu är avgörande för vårt nästa steg och de kommande strategiska satsningarna.

”Bygga flygplanet medan vi flyger”

Arja Holmstedt Svensson är en av många som arbetar med förändringsledarskap. Hon är en av flera författare i Gleerups bokserie ’Digital skola – från vision till verklighet’. I sin bok Att leda i förändring (Gleerups 2016) delger hon sina erfarenheter om att leda en skola i förändring – från det analoga till det digitala.

Arja Holmstedt Svensson medger att det handlar om att ’bygga flygplanet medan man flyger’. Det är en omställningsprocess som fortgår, och som inte går att planera färdigt för innan man sjösätter en digital verksamhet och digital undervisning.

En stor och tung del i skolans förändringsarbete är att arbeta med lärarnas inställning. I boken Att leda i förändring hänvisar Arja Holmstedt Svensson till den samstämmiga forskningen: Lärarnas attityd är avgörande i det långsiktiga arbetet.

Sfi-lärare förenas på Facebook

Sveriges sfi-lärare har aldrig någonsin varit närmare varandra. På Facebook råder hög aktivitet i olika sfi-lärargruppar med utbyte av kunskaper och erfarenheter om distansundervisning. För vissa har lärplattformar och appar sedan länge varit ett centralt verktyg i undervisningen. För andra är det digitala mer eller mindre helt nytt.

Lärarfortbildaren Ivana Eklund och sfi-läraren Helena Mehrstedt är två av många som på sin fritid skapat filmer i sina respektive youtubekanaler där de visar och berättar hur man kan använda olika distansverktyg. Helena Mehrstedt har exempelvis skapat flera kortfilmer om hur du kan använda Libers Lunis.

Att möta människor i förändring

Att ställa om från analog klassrumsundervisning till digital distansundervisning har varit omvälvande för många. Arja Holmstedt Svensson skriver i sin bok om att att möta människor i förändring. Det gäller både elever och lärare – och annan berörd personal på skolan. Man brukar tala om ’förändring av den första ordningen’ och ’förändring av den andra ordningen’, där det förstnämnda avser, enkelt sagt, en ytlig respektive en djupgående förändring.

Regelbundna möten är en av de viktiga faktorer som behövs för att hålla dialogen levande och för att ha ett forum för oro och farhågor, menar Arja Holmstedt Svensson.

Vilka råd kan du ge till de rektorer och lärare som nu har tvingats att ställa om från analog klassrumsundervisning till digital distansundervisning?

Arja Holmstedt Svensson svarar snabbt och koncist.

– Tre råd till rektorer:

  1. Ha kontinuerlig och daglig dialog med dina medarbetare
  2. Prioritera det pedagogiska uppdraget extra mycket utifrån att lärarna står inför nya utmaningar och behöver stödet
  3. Ha omvärlds spaning och ge dina medarbetare kontinuerlig info om nuläget både nationellt och lokalt!

– Mina tre råd till lärare är följande:

  1. Skapa tydlig struktur och tydliggör skoldagen enligt det schema du och dina elever följer
  2. Ha daglig kontakt med dina elever och bestäm och tidsätt inlämningar och redovisningar av uppgifter
  3. Håll daglig kontakt med kollegor och träffas via nätet och ha pedagogiska diskussioner och inte minst stöd till varandra.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.