Sfi och arbetslivet – ett läranderum

[Lena Thornéus, författare till boken Sfi och språkpraktik (Gothia Fortbildning 2018), är adjunkt på högskolan i Borås. Vi bad henne delge intressant forskning och egna tankar och erfarenheter kring en utvecklande språkpraktik.]

Text, Lena Tornéus:

[2018:12, 2018-12-15]  Syftet med sfi är att ge eleverna redskap för att fungera och aktivt delta i vardags-, samhälls-, studie- och  arbetslivet. Vad innebär detta? Vilka redskap menas? Vad behöver man för att fungera i arbetslivet? Vad innebär att aktivt delta?

Två forskare hjälper oss att svara på dessa frågor. Vid Symposium i Stockholm i den 11 oktober 2018 föreläste den danske forskaren Michael Svendsen Pedersen om hur sfi-utbildningen och arbetslivet kan vara ett enda läranderum för attspråkpraktik ska bli lyckad. Skolan och arbetsplatsen behöver arbeta tätare tillsammans för bra utveckling och integration på arbetsplatsen, och självklart för att stötta lärandet.

Forskning om elevers språkutveckling under praktiktiden

Man kan också hitta svaren på frågorna ovan i Karin Sandwalls avhandling Att hantera praktiken. Karin har undersökt några sfi-skolors språkpraktikverksamhet. Hon har granskat vad skolorna gör och hur elevernas språkutveckling på arbetsplatserna är. Resultaten är att elevernas språk inte utvecklas i särskilt stor utsträckning på språkpraktiken. Därför ger Sandwall tips på hur man kan göra. Hon föreslår integreringsuppgiftersom kopplar ihop lärandet på skolan och på arbetsplatsen. För er som inte tidigare har läst hennes avhandling rekommenderar jag verkligen den som en inspirerande läsning över julhelgerna.

Att utveckla redskap som allasfi-elever behöver är en utmaning, minst sagt. Språkpraktik är en metod som skulle kunna inkludera skolan och arbetslivet som ett läranderum, men den fungerar inte om inte sfi-skolorna har kontroll på och tar ansvar för lärandet. Svendsen Pedersens och Sandwalls forskning bidrar med kunskap som skolorna behöver ta vidare in i läranderummet, för att utveckla de redskap som alla elever behöver och har rätt till.

Tips inför och under språkpraktik

Utöver dessa tips kommer här en kortfattad lista på vad man kan tänka på om man arbetar med språkpraktik eller planerar att börja göra det:

 1. Diskutera syftet med språkpraktiken tillsammans med eleven. Vad vill ni att språkpraktiktiden ska leda till? Vilket lärande ska ske med hjälp av språkpraktiken?
 2. Formulera tydliga mål och delmål för praktiktiden tillsammans med språkpraktikanten. Kommunicera dessa sedan med handledaren. (Konkretisera: ”Jag vill lära mig att förklara hur man beställer varor.”)
 3. Fundera över vilka språkliga förkunskaper eleven behöver för att kunna göra en bra språkpraktik. Vilka språksituationer kommer eleven eventuellt att möta?
 4. Fundera över vilka andra kunskaper som hade kunnat stärka eleven inför språkpraktiken. Kulturella aspekter? Bransch- eller arbetslivsspecifika kunskaper?
 5. Stötta eleven inför språkpraktiken genom att arbeta med ovanstående på skolan i klassen.
 6. Matcha eleven med en så bra språkpraktikplats som möjligt.
 7. Introducera eleven för arbetsplatsen och arbetsplatsen för eleven. Informera handledaren om vad det innebär att vara språkpraktikant och hur man kan stötta elevens lärande.
 8. Designa uppgifter som stöttar det lärande som ni har formulerat, som eleven utför på skolan och på arbetsplatsen. Planera aktiviteter som utmanar eleven att använda språket i olika situationer, som varierar arbetsuppgifter och som fördjupar förståelsen för språket, arbetet och/ eller branschen.
 9. Följ upp lärandet på arbetsplatsen. Vad gör eleven? Vilka situationer förekommer? Vilket språk används (höra, skriva, läsa, tala)? Hur har språket utvecklats? Fundera över vilket som är nästa utvecklingssteg.
 10. Utnyttja elevens erfarenheter för att utveckla lärandet mot arbetslivet för alla andra elever i klassen. (Vad har du lärt dig? Vad fick du göra? Hur gjorde du det? Varför gör man så?)

Tips! Lyssna till föreläsning från Symposiet 2018

Lyssna till lektor emeritus Michael Svendsen Pedersens föreläsning ”Arbejde og sprogundervisning – et samspel” från Symposiet 2018, arrangerat av Nationellt Centrum för svenska som andraspråk. Michael Svendsen Pedersen är verksam vid Roskilde Universitet i Danmark.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.