Digitala verktyg i vuxenutbildningen

Skattningsverktyg för att mäta lärares digitala kompetens

Text: Annsofie Engborg

[2020:05, 2020-05-15] Enligt Vision 2022 ska Sverige vara bäst på digital användning och digital kompetens. I världen. För att göra det möjligt behöver huvudmännen se sitt ansvar och arbeta medvetet med likvärdigheten.

Enligt Skolverkets granskning 2019 finns det en del kvar att önska på vägen mot lärares digitala kompetens och ändamålsenlig användning av digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av skattningsverktyg (SKR:s LiKA* och EU:s SELFIE*) är det möjligt att identifiera områden som kan vara gynnsamma för den digitala utvecklingen på en skola. I Skolverkets granskning framgår också skillnader mellan verksamheter. Skattningsverktygen kan användas för att mäta lärares digitala kompetens, vilka verktyg som används och hur tillgången till digitala verktyg ser ut.

Inom ramen för huvudmännens ansvar föreligger det att säkerställa likvärdiga förutsättningar och en likvärdig utbildning för alla elever. Samtidigt visar Skolverkets granskningar (2019) att det råder stora skillnader när det gäller både förutsättningar för och arbete med digitalt lärande.

I Skolinspektionens granskning (2019) framkommer att på de skolor där digitala verktyg används med ett didaktiskt syfte också användningen vara väl fungerande och ändamålsenliga. Där följer rektor upp och utvärderar lärarnas kompetens. En annan faktor för lyckad digitaliering är också att att skolorna har ett it-pedagogiskt stöd.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påpekar dock att likvärdigheten inte betyder exakt likadant överallt, men skillnaderna får inte påverka elevernas möjligheter till lärande.

./.

*SELFIE är ett kostnadsfritt bedömningsstöd inom EU och finns på 31 olika språk.

*LiKA är framtaget hos SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.