Skolforskningsinstitutet ger stöd åt skolor under coronapandemin

Text: Annsofie Engborg

[2020:05, 2020-05-15] I Skolforskningsinstitutets systematiska forskningsöversikter finns resultat som kan användas av lärare inom vuxenutbildningen.

Skolforskningsinstitutet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. I deras forskningsöversikter sammanfattas internationell forskning som kan ge värdefull kunskap till lärare i Sverige.

Den senaste forskningsöversikten (Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg, 2019) bygger på 15 studier som bland annat visar hur digitala verktyg används i undervisningen för att individanpassa undervisningen och möta elevers olikheter. I översikten identifieras tre övergripande strategier för individanpassad undervisning; att dela in elever i grupper, att differentiera undervisningen och att ge individuell handledning. Digitala verktyg underlättar för lärare att ge elever uppgifter, men kan samtidigt försvåra för läraren att se och få en överblick över vad eleverna gör och hur det går.

– I vår systematiska översikt om individanpassad vuxenutbildning inkluderades också studier om sfi, men där gjordes ingen kartläggning av all forskning inom området. För sådan information skulle jag nog vända mig till Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, upplyser Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Digitala verktyg har, enligt den senaste forskningsöversikten, medfört nya sätt att individanpassa undervisningen eftersom de ger möjligheter till stöd, diagnostiska tester, varierad undervisning och möjlighet till repetition, bland annat genom att spela in lektioner eller undervisningssekvenser. Digitala verktyg kan dessutom ge möjligheter till kommunikation med och mellan elever om de används på rätt sätt.

Hittills har sju forskningsöversikter getts ut av Skolforskningsinstitutet. Bland annat om språkutvecklande arbetssätt (2018) och om läsförståelse och undervisning om lässtrategier (2018).

För Skolforskningsinstitutet är det även viktigt att komma nära praktiken. Därför finns ett aktivt lärarnätverk. Till Skolforskningsinstitutet kan man även vända sig för att önska och motivera behovet av nya forskningsöversikter. Institutet uppmärksammar dock om att det ofta tar mer än ett år att ta fram en forskningsöversikt. Därför gör man också kortare sammanfattningar och kommentarer av internationella forskningsöversikter:

– Vi håller också på med en sammanfattning och kommentar av en internationell snabböversikt kring distansundervisning med anledning av coronapandemin. Den kommer du så småningom att hitta på vår hemsida. Vi samarbetar också med www.skolahemma.se som är ett initiativ för samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer under coronapandemin, avslutar Pontus Wallin.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.