Skolinspektionens former av tillsyn

Text: Annsofie Engborg.

[2020:09, 2020-09-15] Skolinspektionens roll är bland annat att granska skolor och verksamheter. På Skolinspektionens webbplats finns även råd och vägledning att tillgå.

Bland de olika typerna av inspektion finns tillsyn. Under tillsynen är Skolinspektionens uppgift att se till att skolan lever upp till de regler och krav som finns formulerade. Skolinspektionen förklarar på sin webbsida att syftet är att ”bidra till en likvärdig utbildning för alla barn och elever genom att kontrollera att lagarna följs.

En annan sorts tillsyn är ’regelbunden tillsyn’. Det görs på de skolor och hos huvudmän ”som uppvisar stora risksignaler”. Efter att Skolinspektionen sett över skolans kunskapsresultat och enkätsvar och tittat i tidigare tillsyner och anmälningar, anpassas inspektionen. Det Skolinspektionen bland annat gör att genomföra intervjer med elever, lärare och rektor. Dessutom kan även lektionsobservationer förekomma.

Med ’riktad tillsyn’ kan Skolinspektionen besöka en skola när synpunkter har kommit in om en skola eller huvudman och om Skolinspektionen bedömer att en särskild utredning behöver genomföras.

Det finns även olika typer av kvalitetsgranskningar på skolor för att se om skolorna har utvecklingsbehov. Detta kan förekomma på skolor som uppvisar stora avvikelser vid rättnin av nationella prov – eller om det helt enkelt var länge sedan skolan fick besök av Skolinspektionen.

I tematiska granskningar väljs skolor ut slumpmässigt.

På sidan för råd och vägledning har Skolinspektionen samlat vägledande material. Kategorierna som presenteras är exempelvis rektors ledarskap, undervisning, trygghet & studiero, bedömning & betygssättning, särskilt stöd, nyanlända & asylsökande elever samt utvecklingsarbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.