[2018:11, 2018-11-15] I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2018 presenteras både utvecklingsområden och vad som fungerar inom sfi.

Denna rapport vill visa hur sfi inom vuxenutbildningen ”främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk”. Individanpassas undervisningen så att varje elever utvecklar ett funktionellt språk för aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, arbets- och studieliv?

Rsultatet visar att

Granskningen genomfördes i 15 sfi-verksamheter.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.